Napoleon Bonaparte
Felietony Historia

Kalendarium historyczne: 22 czerwca 1812 roku – Napoleon ogłasza “drugą wojnę polską”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica ogłoszenia przez Napoleona Bonaparte tzw. “drugiej wojny polskiej”.

Dziś w naszym kalendarium historycznym przyjrzymy się wojnie francusko-rosyjskiej z 1812 roku. Cesarz Francji uważał, że wygrać z Wielką Brytanią może tylko na drodze jej blokady morskiej. Blokadę tą, wbrew postanowieniom pokoju w Tylży z 1807 roku, notorycznie łamała Rosja. Wobec tego, Napoleon powziął zamiar pobicia Rosji i zmuszenia jej do respektowania swoich zobowiązań. W tym celu zgromadził na terenie Prus Wschodnich i Księstwa Warszawskiego wielonarodową armię liczącą prawie 600 tys. żołnierzy (m.in. 300 tys. Francuzów, Włochów i Belgów, 180 tys. Niemców, 90 tys. Polaków). 22 czerwca, podczas pobytu w swej kwaterze w Wyłkowyszkach (obecnie na Litwie), wydał specjalną odezwę do podległych sobie oddziałów. Tłumaczył w niej motywy swoich działań i przyczyny, dla których wojna z Rosją jest nieunikniona. Zbliżające się starcie nazwał “drugą wojną polską”, w nawiązaniu do wcześniejszej wojny toczonej na ziemiach polskich, czyli konfliktu z lat 1806-1807. W odezwie czytamy:

Żołnierze, Rozpoczęła się druga wojna polska. Pierwsza skończyła się we Frydlandzie i Tylży. W Tylży Rosja zaprzysięgła Francji wieczny sojusz i wojnę Anglii. Dziś gwałci swe przysięgi. Nie dała nam żadnego wytłumaczenia swego dziwnego zachowania, tak, że orły francuskie, polegając na zachowaniu tajemnicy przez naszych sprzymierzeńców, zmuszone zostały do przekroczenia Renu. Rosją targa fatum, jej przeznaczenia powinny się wypełnić. Czy uważa ona nas za degeneratów? Czyż nie jesteśmy bardziej żołnierzami spod Austerlitz? Postawiła nas pomiędzy hańbą a wojną: wybór nie powinien budzić wątpliwości, maszerujmy więc – naprzód! Przeszliśmy Niemen, przenosząc wojnę na jej terytorium. Druga wojna polska, tak jak pierwsza będzie chwalebna dla wojsk francuskich. Traktat pokojowy, który podpiszemy, zagwarantuje nam, że położy kres temu zarozumiałemu wpływowi, jaki Rosja od pięćdziesięciu lat wywiera na bieg spraw europejskich.

Atak na Rosję zakończył się klęską francuskich wojsk rewolucyjnych i ich sojuszników. Co ciekawe, dokładnie 129 lat po ogłoszeniu przez Napoleona “drugiej wojny polskiej”, na Rosję (tym razem sowiecką) uderzył inny przywódca, któremu również marzyła się hegemonia nad Europą – Adolf Hitler.

Link do poprzedniego wpisu z naszego kalendarium tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!