Historia

Kalendarium historyczne: 17 września 1939 roku – sowiecki najazd na Polskę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rocznica złamania paktu o nieagresji i sowieckiego najazdu na polskie kresy.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się działaniom Moskwy w przeddzień i w początkowym okresie II Wojny Światowej.

W drugiej połowie lat 30. Józef Stalin, mający prerogatywy większe niż dawni carowie, zaczął przygotowywać swój kraj do nowej wojny. Z tego powodu, w pierwszej kolejności chciał pozbyć się z armii niewygodnego i rzekomo nieposłusznego elementu. W wyniku przeprowadzonej w latach 1937-1938 czystki, śmierć poniosły setki najbardziej doświadczonych oficerów, takich jak marszałek Michaił Tuchaczewski.

Jednocześnie czyszczono z „niepewnego elementu społecznego” tereny przygraniczne, mające stanowić podstawę wyjściową do inwazji na zachód. Za taki element uznano m.in. Polaków z terenów Białorusi i Ukrainy, których tysiącami mordowano w ramach tzw. „operacji polskiej” NKWD. Stale rozbudowywano system obozów pracy GUŁAG, w którym więziono miliony obywateli ZSRS, zwykle za błahe, lub zmyślone przestępstwa.

Nieustannie wysyłano agenturę i terrorystów dokonujących po polskiej stronie granicy napadów i morderstw. Formowano też w Polsce ukryte bojówki, które miały rozpocząć walkę z miejscowymi władzami w chwili sowieckiej inwazji. W Moskwie szkolono przyszłe elity dla nowych sowieckich republik, które miały rozlać się po świecie.

W ramach ostatnich przygotowań do wojny, Sowieci zaczęli ją bezpośrednio prowokować, m.in. podpisując 23 sierpnia 1939 roku z hitlerowską III Rzeszą pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow. W tajnym dodatku do układu, strony wyznaczyły granice swoich stref wpływów w Europie Środkowej. Zmiany nie mogły nastąpić pokojowo, dlatego 1 września Niemcy zaatakowały Polskę. 17 września na osłabione, ale wciąż stawiające opór państwo, niczym hiena rzuciła się Armia Czerwona.

Atakujący Kresy, wygłodniali i zdemoralizowani Sowieci, wykazali się niewyobrażalnym bestialstwem, przypominającym jedynie hordy Hunów. Przykładowo w Grodnie, gdzie harcerze i nieliczni żołnierze polscy przez trzy dni dawali odpór najeźdźcom, ci rozjeżdżali czołgami ułożonych na bruku cywilów oraz przywiązywali dzieci do swoich wozów, czyniąc z nich żywe tarcze. Relacje z tamtych wydarzeń wskazują na masy byle jak ubranego wojska sowieckiego, z karabinami na sznurkach. Żołnierze ci, w sporej mierze nie potrafili odnaleźć się w cywilizowanym świecie, do którego wkroczyli, np. nie znali czegoś takiego jak klozety z bieżącą wodą.

Operacji przejęcia kresów towarzyszyły gwałty i rabunki oraz wystąpienia zakonspirowanych bojówek żydowsko-białoruskich i żydowsko-ukraińskich, które mordowały przedstawicieli władz polskich. 22 września w Brześciu nad Bugiem miała miejsce wspólna, sowiecko-niemiecka defilada zwycięzców.

Urządzanie nowych nabytków terytorialnych Stalin zaczął od pozorowanych wyborów do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Następnie upozorowano demokratyczną zgodę na wcielenie tych ziem do Związku Sowieckiego. Zimą rozpoczęły się masowe wywózki polskich rodzin na Syberię i do Kazachstanu, a wiosną 1940 roku doszło do fizycznej likwidacji wziętych do niewoli oficerów i urzędników. W ramach tzw. zbrodni katyńskiej życie straciło 22 tys. osób.

Łatwość, z jaką Stalin zajął połowę Polski, wzmogła jego apetyt. 30 listopada 1939 roku zaatakował Finlandię, licząc, że pójdzie mu równie gładko. Tym razem przeliczył się, gdyż Finlandia, w przeciwieństwie do Polski, nie musiała walczyć na dwa fronty.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!