Historia

Kalendarium historyczne: 15 marca 1412 – zawarcie pokoju w Lubowli

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica zawarcia przez króla polskiego Władysława Jagiełłę pokoju z władcą Węgier Zygmuntem Luksemburskim.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom konfliktu polsko-czeskiego.

Po bitwie pod Grunwaldem i zawarciu traktatu pokojowego w Toruniu, Królestwo Polskie nadal pozostawało w stanie wojny z Węgrami, które były sojusznikiem państwa zakonnego. Zasiadający na tamtejszym tronie Zygmunt Luksemburski nie lubił Polski i od początku wojny polsko-litewsko-krzyżackiej konsekwentnie popierał Zakon. Jesienią 1410 roku wojska węgierskie najechały nawet Sądecczyznę, jednak bez specjalnego entuzjazmu.

Po pokonaniu Krzyżaków pod Grunwaldem, znacznie wzrosła pozycja Polaków na arenie międzynarodowej. Węgierski władca obawiał się, że ich potęga może się zwrócić przeciwko niemu. Dlatego też poczuł się zmuszony do ustępstw.

W marcu 1411 roku w Nowej Wsi Spiskiej Zygmunt Luksemburski zawarł z Jagiełłą rozejm. 12 marca 1412 roku obaj władcy spotkali się w Lubowli na Spiszu. Trzy dni później podpisano traktat pokojowy. Spore zasługi na drodze do pogodzenia się dwóch krajów oddał słynny rycerz Zawisza Czarny, który przyjaźnił się z Zygmuntem Luksemburskim, jak też polskim królem.

Pokój w Lubowli miał wielkie znaczenie dla monarchii jagiellońskiej. Dzięki niemu pozycja Zakonu Krzyżackiego w środkowej Europie została jeszcze bardziej osłabiona. Władysław Jagiełło został uznany za pełnoprawnego chrześcijańskiego władcę, a Korona Królestwa Polskiego wyszła z politycznej izolacji na arenie europejskiej. Polacy odzyskali też wywiezione na Węgry przez Ludwika Andegaweńskiego insygnia koronacyjne Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

W sierpniu 1412 roku Zygmunt Luksemburski ogłosił korzystny dla Polski wyrok w sporze z Krzyżakami. Przy okazji traktatu Jagiełło udzielił władcy Węgier pożyczki. Jako jej zastaw w listopadzie 1412 roku ustanowiono tzw. zastaw spiski. W efekcie Podoliniec, Gniazda, Lubowla oraz trzynaście innych miast spiskich wraz z przynależnymi do nich tereny znalazły się we władaniu Polaków. Węgrzy nie spłacili należności, wobec czego ziemie te pozostały pod polską kontrolą na ponad 3 wieki.

Austriacy zajęli miasta spiskie w 1769 roku, korzystając z chaosu po rozpoczęciu Konfederacji Barskiej. Stało się to jednym z preludiów do przyszłego I rozbioru Polski.

Na grafice poglądowej: Zygmunt Luksemburski.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!