Historia

Kalendarium historyczne: 1 kwietnia 1656 – śluby lwowskie Jana Kazimierza

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kalendarium historyczne: rocznica złożenia przez króla Jana II Kazimierza, uroczystych ślubów lwowskich, dotyczących ulżenia doli polskiego chłopa.

Dziś w naszym kalendarium przyjrzymy się okolicznościom tego wydarzenia.

1 kwietnia 1656 roku odbyła się w katedrze lwowskiej uroczysta msza z udziałem króla Jana Kazimierza. Przewodniczył jej nuncjusz papieski Pietro Vidoni. Podczas nabożeństwa król wraz z senatorami złożył uroczyste ślubowanie. Ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rzeczypospolitej. Obiecał także, że postara się chronić chłopów przed niesprawiedliwością i obciążeniami.

Lwowska uroczystość była ważnym wydarzeniem w czasach potopu szwedzkiego, czyli najazdu wojsk szwedzkich na Polskę, rozpoczętego latem 1655 r. Najeźdźcy szybko zajęli większość Rzeczpospolitej, a król polski był zmuszony uciekać na Śląsk. Rabunki i nakładanie przez Szwedów wysokich kontrybucji doprowadziło do powstania antyszwedzkiej partyzantki. Wyznający luteranizm Szwedzi nie cofali się przed rabowaniem i bezczeszczeniem katolickich kościołów.

Była to dodatkowa przyczyna wybuchu zbrojnych wystąpień, w których ważną rolę odgrywali chłopi. Jan Kazimierz postanowił powrócić do Polski. W Łańcucie zawiązała się przy królu konfederacja przeciw Szwedom. Walką przeciw najeźdźcom kierował Stefan Czarniecki. W tym czasie król przybył do Lwowa, gdzie złożył uroczyste śluby, których autorem był słynny duchowny Andrzej Bobola, zamordowany później przez kozaków.

Celem ślubów było wzmocnienie oporu chłopów przeciw Szwedom. Król umacniał także przekonanie o religijnym charakterze konfliktu z wyznającymi protestantyzm Szwedami. Istotnie, opór wzrósł i rozpoczął się powolny odwrót wojsk szwedzkich z Polski.

Po zakończeniu walk Jan Kazimierz nie dotrzymał obietnicy złożonej chłopom i to bynajmniej nie przez swoją złą wolę. Demokracja szlachecka była już wówczas zbyt silna, by pozwolić na jakiekolwiek ustępstwa wobec innych stanów.

Poprzedni wpis z naszego kalendarium dostępny jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!