Wiadomości

Jedna z zatrzymanych osób usiłowała wyłudzić 7 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Cztery osoby wystawiające nierzetelne faktury w związku z projektami na modernizację sieci cieplnej zatrzymane przez CBA. Jedna z nich usiłowała wyłudzić 7 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Działania śledczych wstrzymały wypłatę środków.

Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w związku z realizacją projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci cieplnej. Nowe postępowanie prowadzone przez CBA obejmuje lata 2018-2019 ma charakter ogólnokrajowy.

W związku z tą sprawą zatrzymano cztery osoby, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln złotych, poświadczając w nich nieprawdę, co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł.

Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że prezes poznańskiej spółki działając w celu uzyskania dofinansowania w wysokości ponad 2 mln zł wprowadził w błąd pracowników NFOŚiGW, co do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy o dofinansowanie dotyczące Projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach”.

Ponadto usiłował wyłudzić ponad 7 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju składając wniosek o dofinansowanie projektu. Zgormadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że wnioskując o dofinansowanie przedłożył poświadczający nieprawdę dokument, w postaci rachunku zysków i strat spółki, wprowadzając w błąd pracowników ministerstwa co do sytuacji finansowej spółki. Podejrzany nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na ujawnione przez funkcjonariuszy CBA w Poznaniu nieprawidłowości w zakresie dokumentacji spółki, wstrzymanie wypłaty dofinansowania oraz wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w tym zakresie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!