Wiadomości

Historycy Kościoła zwracają się z apelem o rzetelność badań historycznych nad osobą św. Jana Pawła II

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Członkowie Sekcji Profesorów i Wykładowców historii Kościoła w Seminariach Duchownych i na Wydziałach Teologicznych apelują o rzetelne badania nad osoba św. Jana Pawła II.

„Zarówno irracjonalny lęk przed poszukiwaniem prawdy, jak i pokusa formułowania pochopnych osądów stoją w jawnej sprzeczności z właściwym uprawianiem rzemiosła historycznego i publicystycznych opracowań” – piszą w przesłanym KAI w stanowisku.

Publikujemy jego treść:

Stanowisko Sekcji Profesorów i Wykładowców historii Kościoła w Seminariach Duchownych i na Wydziałach Teologicznych w sprawie ataków na osobę św. Jana Pawła II

Jako historycy Kościoła zgromadzeni na dorocznym zjeździe Sekcji Profesorów i Wykładowców historii Kościoła w Seminariach Duchownych i na Wydziałach Teologicznych we Fromborku 12-14 kwietnia 2023 r., zwracamy się z apelem o rzetelność badań historycznych nad osobą św. Jana Pawła II. Z naszej pracy nad dokumentami powstałymi w różnych epokach wynika, że każde źródło wymaga krytycznej i merytorycznej oceny. Dotarcie do prawdy historycznej, o której świadczą dokumenty, wymaga ich rozumienia i analizy w kontekście epoki, w której powstały. Powierzchowna lektura może prowadzić do wielu uproszczeń i błędnych interpretacji. Dostrzegamy potrzebę nieustannych badań nad osobą św. Jana Pawła II obejmujących wszystkie zachowane źródła. Zarówno irracjonalny lęk przed poszukiwaniem prawdy, jak i pokusa formułowania pochopnych osądów stoją w jawnej sprzeczności z właściwym uprawianiem rzemiosła historycznego i publicystycznych opracowań.

Przewodniczący Sekcji
Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
Frombork 14.04.2023

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!