Europa Wiadomości

Grecy nie odpuszczają w sprawie wojennych reparacji od Niemiec

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal kresy.pl Grecja ponownie domaga się od Niemiec reparacji wojennych. Wielkość szkód, jakie Niemcy spowodowały w tym kraju, została oszacowana przez grecką komisję parlamentarną na co najmniej 289 miliardów euro. „Żądania są nadal aktualne” – podkreśla grecki resort spraw zagranicznych.

Rząd w Atenach ponownie wezwał Niemcy do negocjacji w sprawie reparacji za zniszczenia wojenne. Stało się to tuż przed 80. rocznicą inwazji wojsk niemieckich na Grecję podczas II wojny światowej – pisze „Deutsche Welle” w poniedziałek.

„Kwestia pozostaje otwarta, dopóki nasze żądania nie zostaną spełnione” – oświadczył rzecznik greckiego ministerstwa spraw zagranicznych Aleksandros Papaioannou w rozmowie z agencją DPA.

Rząd Grecji zwrócił się w czerwcu 2019 roku do Niemiec o rozpoczęcie rozmów w sprawie reparacji za zniszczenia w okresie I i II wojny światowej. Żądanie to zostało odrzucone przez stronę niemiecką w październiku 2019 roku. Żądanie zostało potwierdzone w nocie dyplomatycznej w styczniu 2020 roku.

Wielkość szkód, jakie Niemcy spowodowały w tym kraju, została oszacowana przez grecką komisję parlamentarną na co najmniej 289 miliardów euro.

Strona niemiecka uważa kwestię reparacji wojennych za zamkniętą. Władze ówczesnej RFN wypłaciły Grecji na mocy porozumienia z 1960 roku tytułem zadośćuczynienia 115 milionów marek zachodnioniemieckich. W porozumieniu zawarto klauzulę, że wszystkie roszczenia odszkodowawcze uznaje się za zaspokojone. Berlin uważa, że wszystkie roszczenia reparacyjne zostały ostatecznie zamknięte traktatem 2+4 z 1990 roku, który został zawarty między RFN i NRD oraz dawnymi mocarstwami okupacyjnymi (USA, ZSRR, Francja, Wielka Brytania).

Brawo Grecy!

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!