Wiadomości

Francuska armia ostrzega żołnierzy przed dostawcami żywności

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dokument udostępniony w sieciach społecznościowych zaleca francuskim żołnierzom ostrożność podczas korzystania z dostaw posiłków, zwłaszcza do koszar.

We wspomnianym dokumencie można przeczytać, że „po kilku wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, kompetentne służby ostrzegają o zagrożeniu zatrucia personelu wojskowego. Istotnie, odnotowano kilka incydentów na szczeblu krajowym podczas dostarczania posiłków za pośrednictwem platform cyfrowych i dostaw online”. W dostarczonej żywności „odkryto między innymi odchody i kawałki szkła. Dostawcy nadto grozili żołnierzom.” Wskazano, że prowadzone jest „ogólnokrajowe dochodzenie w sprawie rozmiarów tych zagrożeń”. W dokumencie radzi się żołnierzom, aby „nie ujawniali, że są żołnierzami, ani nie realizowali zamówień przy wejściu do koszar wojskowych […] ale z dala od nich, aby nie odbierali zamówienia w mundurze […], nie byli samemu przy odbieraniu zamówienia”.

Portal Liberation przypomina, że na początku listopada media nagłośniły przypadek żołnierza z Lille, któremu dostawca żywności groził atakiem, równocześnie jednak portal ten stara się bagatelizować sprawę, sugerując, że był to odosobniony przypadek, który nadmiernie rozdmuchano. Liberation cytuje przy tym wyjaśnienia Ministerstwa Obrony:

„Lokalne władze wojskowe, w ramach wdrożonych środków ostrożności, postanowiły zakazać wykorzystywania platform dostawczych dla personelu wojskowego. Przy tym jakikolwiek przypadek próby otrucia żołnierzy nie został ujawniony ani ustalony w związku z tamtym incydentem.”

Równocześnie zaznaczono, że „wezwanie do czujności skierowano do innych regionów wojskowych”.

/liberation.fr, twitter/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!