Kultura Wiara

Eric Sammons ostrzega: „Zabójcza obojętność w Kościele”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Eric Sammons ostrzega: „Zabójcza obojętność w Kościele”

W najnowszej książce Wydawnictwa 3DOM, „Zabójcza obojętność: Jak Kościół utracił swoją misję i jak możemy ją odzyskać?”, Eric Sammons stawia czoła jednemu z najbardziej palących problemów współczesnego Kościoła – duchowemu zepsuciu i narastającemu indyferentyzmowi religijnemu. Sammons, z precyzją diagnozując obecną sytuację, wskazuje na niebezpieczne tendencje, które coraz śmielej przenikają do życia Kościoła.

Centralnym punktem książki jest problem indyferentyzmu religijnego, który Sammons określa jako “zabójczą obojętność”. Autor zauważa, że wspólnota katolicka coraz częściej rezygnuje
z misji nawracania osób innych wyznań, takich jak protestanci, żydzi czy prawosławni. Panuje przekonanie, że wszystkie religie, mimo różnych ścieżek, zmierzają do tego samego celu. Sammons stanowczo podważa tę tezę, podkreślając, że zbawienie znajduje się wyłącznie
w Chrystusie i nie istnieją równorzędne ścieżki do jego osiągnięcia.

Autor analizuje również, jak inkluzywizm religijny, czyli przekonanie o równości wszystkich religii, prowadzi do pluralizmu w praktyce. Pluralizm, według Sammonsa, jest jednak tylko przystankiem na drodze do obojętności. Gdy ludzie zaczynają wierzyć, że wszystkie religie są równoważne i każda z nich prowadzi do tego samego celu, naturalnie tracą zainteresowanie praktykowaniem własnej wiary. W konsekwencji religia staje się jedynie elementem kulturowym, a nie drogą do zbawienia.

Sammons alarmuje, że taka obojętność doprowadziła do opróżnienia kościelnych ławek.
W swojej książce proponuje rozwiązania, jak odzyskać utraconą misję Kościoła i przywrócić mu duchową żywotność. „Zabójcza obojętność” to ważny głos w dyskusji o przyszłości Kościoła i jego roli w świecie, który staje się coraz bardziej pluralistyczny i indyferentny
w kwestiach wiary.

Powyższa pozycja jest zatem nie tylko diagnozą problemu, ale także wezwaniem do działania, mającym na celu odnowienie duchowej misji Kościoła w świecie, który coraz bardziej oddala się od tradycyjnych wartości religijnych. Zobacz na stronie wydawnictwa 3DOM.

Polecamy również: Sataniści z USA infekują swoją ideologią dzieci w szkołach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!