Felietony Historia

Działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej w stosunku do żydowskich konfidentów na terenie getta warszawskiego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Tekst dostępny również w języku:

(niemieckim)

(włoskim)

(francuskim)

(angielskim)

Pomimo, że od wybuchu II wojny światowej mija w tym roku 81 lat, wiele kwestii do dnia dzisiejszego stara się zepchnąć z pierwszego planu, a nawet zupełnie zapomnieć. Jedną z tych kwestii jest kolaboracja Żydów z Niemcami.

Poruszanie tego tematu, jak zostało to ukazane rok temu w trakcie programu TVP Info „Minęła 20”, jest niewygodne, gdyż (…) nie przechodzi do żadna rubryka (tekst oryginalny). Na naciski dziennikarza udzielający wywiadu rabin Szalom Ben Stambler odparł: Mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne1.

Pomimo jednak takiej opinii, nadal zostały liczne pamiętniki, opracowania, które wspominały o tym procederze. Jednym z autorów takiej publikacji pt. Powstanie w getcie warszawskim (Warszawa 1963) jest Bernard Ber Mark (ur. 8 czerwca 1908 w Łomży, zm. 4 lipca 1966 w Warszawie). Był on żydowskim działaczem komunistycznym. W latach 1949–1966 pełnił on obowiązki dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Od 1928 roku był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Był współtwórcą Związku Patriotów Polskich (związek polityczny stanowiący narzędzie polityki ZSRR w wewnętrzne sprawy polskie), a od 1944 roku był członkiem Zarządu Głównego tej organizacji i wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Żydów Polskich przy ZPP2.

We wspomnianej publikacji, przytaczając liczne raporty, związane z losem Żydów pod okupacją niemiecką, zwrócił uwagę na działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). W jednym z przywołanych obwieszczeń, którego autorem była wspomniana organizacja, poinformowano o wykonaniu wyroku śmierci na (…) zdrajcy Lejkinie.

W obwieszczeniu napisano:

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku postawienia w stan oskarżenia kierownictwa, oficerów i funkcjonariuszy żydowskiej służby porządkowej w Warszawie (…) wyrok na Lejkina Jakuba, z-cę kierownika S.P. [Służba Porządkowa – od autora] został wykonany dn. 29.X. O godz. 6-tej min. 10 wieczorem. (…) Przy niniejszym podaje się również do publicznej wiadomości, że zostali postawieni w stan oskarżenia:

  1. Prezydium i Rada Żydowska w W-wie za współdziałanie z okupantem i podpisanie aktu wysiedlenia.

  2. Kierownicy Szopów i Administracji, którzy wykorzystują i uciskają robotników.

  3. Grupowi i funkcjonariusze Werkschutz’u [straż fabryczna – od autora] za bestialskie znęczanie się nad robotnikami i „nielegalną” ludnością żydowską3.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że podobne raporty pojawiały się również na innych stronach tej publikacji, jak choćby pod datą 21 lutego 1943 roku, kiedy poinformowano o przeprowadzeniu akcji przeciw (…) konfidentom pozostającym na usługach gestapo4.

Nie były to odosobnione przykłady, dnia 3 marca 1943 roku ukazała się odezwa ŻOB, informująca o wykonaniu kary śmierci na zdrajcach i wzywająca do czynnej walki. W swojej odezwie ŻOB, odnosząc się do styczniowego oporu zgromadzonych w gettcie warszawskim wobec Niemców, zwrócił uwagę na fakt, że hitlerowcom (…) w sukurs przybyli mu, niestety, najpodlejsze wyrzutki społeczeństwa żydowskiego! Przy ich pomocy pragnie okupant wykryć i zniszczyć ośrodki zbrojnego oporu, oni dostarczają informacji o schronach, ich zwyrodniałe mózgi każą podsuwać bestiom plan likwidowania Żydów warszawskich systemem Poniatowa czy Lublina (…) W posiadaniu Organizacji Bojowej, znajduje się wyczerpująca lista wszystkich tych, którzy pozostają na służbie Niemców, zapomnieli, że są Żydami i ludźmi. Organizacja Bojowa ostrzega tych wszystkich łajdaków, że jeśli nie zaprzestaną natychmiast swojej niecnej działalności zostaną oni wszyscy rozstrzelani!4.

Za kilka tygodni wszystkie media świata pochylą się ponownie nad walką powstańców żydowskich w getcie warszawskim przeciwko Niemcom. I znów pojawią się obrażające pamięć naszych przodków wypowiedzi, że Żydzi walczyli z Polakami, że Polacy urządzali polowania na ukrywających się Żydów i w sumie byli gorsi niż jacyś niezdefiniowani narodowościowo naziści. Może na te całe opluwanie Polski i naszych przodków warto otworzyć polskie archiwa, biblioteki i ukazywać prawdę tamtych strasznych dni. Może zamiast wydawać miliony z polskiego budżetu na promocję Polski poprzez podróże statkiem lepiej byłoby utworzyć strony internetowe, zatrudnić całe zespoły lingwistów historyków, którzy swoją pracą mogliby docierać do każdego zakątka świata cały czas z prawdą historyczną, a nie tylko w momencie, jeśli ktoś nas po raz kolejny zaatakuje.

Tekst dostępny również w języku:

(niemieckim)

(włoskim)

(francuskim)

(angielskim)

1 https://wprawo.pl/rabin-tvp-info-o-zydowskich-szmalcownikach-wiem-ogole-przechodzi-zadna-rubryka-wideo/ aktualizacja 29.01.2020 r.

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Ber_Mark aktualizacja 29.01.2020 r.

3 Obwieszczenie żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) o wykonaniu wyroku śmierci na zdrajcy Lejkinie, [w:] B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa 1963, s. 192-193.

4 Raport ŻZW o akcji przeciwko szpiclom, [w:] B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, s. 217.   

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!