Demonizm nad europą

Demonizm nad Polską

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Bolszewizm demoniczną potęgą

(E.S. Hr. Eudoxius)

Motto:

„Przecież pamiętacie, jak w przeklętych godzinach rozmyślaliśmynad zgubą rodu ludzkiego”.

(Mefisto do diabłów: Faust, cz. II, akt 5)

Złowrogi upiór zjawił się w Europie, a następnie w Polsce. W jasny dzień pokazuje się w Europie od setek lat, ludzie widzą ową zjawę, zagłuszając swoje sumienie, i witają ją, stosownie do swego stanowiska okrzykiem: „Chwała upiorowi”!

Któż dorówna owej bestii, która kroczy ku nam, „niosąc chleb i rozkosz życia” – wołają jedni. Inni zasiadają z triumfem do stołów, urządzają „ucztę podczas zarazy”, a w zaślepieniu nie widzą nic zupełnie. Upiór przekrada się obok nich i aż zęby szczerzy z radości, myśląc: … Zaiste, jakaż wielka ilość zaślepionych, więc głupców na zawołanie wielka moc, nie braknie nigdy! Tylko niektórzy posiadają, jak się zdaje, dar patrzenia w dal, i w głąb, ci tylko widzą ów pomiot piekielny. Widzą straszliwą żmiję bestii, widzą całą falangę demonów, którzy jak zgraja niszczycieli bezwzględnych, wylatują „z domu umarłych”, by ludzkość zasypać klęskami. Trwoga pada na starą Europę – niestety za wielu siedzi przy uczcie, a upiór nie przekrada się już chyłkiem, lecz wykrzykuje otwarcie przed przybytkiem ucztujących”, za nogi chwyta uczestników jednego po drugim i wrzuca „do cuchnących dołów” – a reszta? Reszta siedzi dalej bezczynnie, gapi się bezmyślnie i pije dalej na umór!1

1 Pamiętniki z domu umarłych syberyjskiej katorgi Dostojewskiego.

Początki bolszewizmu

Ktokolwiek bada bieg wypadków w Europie, ten wie, że duża część tego, co się stało w Rosji, było dziełem niemieckich planów i niemieckich pieniędzy, w zaraniu powstania bolszewizmu, jako też i pieniędzy żydostwa. Pieniądze niemieckie były posyłane nawet za pośrednictwem banków szwedzkich dla bolszewików w Rosji2

2 Spisek niemiecko-bolszewicki. Dokumenty dotyczące związku bolszewików z niemieckim naczelnym dowództwem i wielkim przemysłem i finansami oraz reprodukcją fotograficzną dokumentów. Warszawa 1919. Jest przekład reprodukcji 70 dokumentów w opracowaniu powyższego biura..

Jak Bucharin tworzył pierwszą rewolucję, obalając cara Mikołaja, a przynajmniej w wysokim stopniu współdziałał z jej powstaniem, ażeby przez obalenie kamaryli3 

3 Kamaryla (z hiszp. camarilla „mała sala”) – grupa wpływowych faworytów otaczających władcę, zwykle niemająca oficjalnych stanowisk, przyp. wyd.dworskiej, nie dopuścić do zawarcia pokoju z Niemcami, tak Niemcy skutecznie pomagali bolszewikom do dojścia do władzy. Fakt ten ostatecznie ustaliło biuro wywiadowcze amerykańskie (Committee of Public Information), znalazłszy dokumenty, potwierdzające ścisłe związki osobiste i tajne dokumenty umowy między przywódcami bolszewickimi a rządem niemieckim. Oto kilka dokumentów. Niemcy nie tylko wysłali do Petersburga swoich ludzi celem roztoczenia opieki nad obcymi poselstwami, zgodnie z umową zawartą w lipcu 1917 r. w Kronsztadzie, między członkami naszego (tj. niemieckiego) sztabu generalnego a dowódcami armii rewolucyjnej z „demokracji” pp. Leninem, Trockim, Raskolnikowem i Dybeńką (odezwa szefa sztabu oddziału rosyjskiego w sztabie generalnym niemieckim z 25 października 1917 r., dokument nr 5), ale nawet nakazują wybór pewnych ludzi do Komitetu Wykonawczego, jak to widać z dokumentu nr 7. Jest to odezwa szefa wydziału sztabu generalnego niemieckiego z 12 stycznia 1918 r. do rosyjskiego komisarza tej treści: „Na rozkaz miejscowego departamentu niemieckiego sztabu generalnego otrzymaliśmy zawiadomienie od wydziału wykonawczego o nazwiskach i właściwościach głównych kandydatów przy ponownych wyborach do Centralnego Komitetu Wykonawczego. Sztab Generalny (niemiecki) rozkazuje nam nalegać na wybór następujących osób: Trockij, Lenin, Zinowiew, Kamieniew, Joffe, Swierdłow, Łunaczarskij. 

9 Kołłątaj, Fabrycjuss, Masłow, Stiekłow, Colmann, Frunze, Landes, Milk, Studer, Goldberg, Awanesow, Wołodarskij, Preobrażeńskij, Raskolników, Stuczka, Peters i Neuburt. Proszę oświadczyć prezesowi Rady życzenia sztabu generalnego. Na oryginale są dopiski: Kopia wręczona „prezesowi Rady Robotniczej i Żołnierskiej Nr 956”, i oddać towarzyszowi Zinowiewowi w departamencie tajnym”. Odezwa niemieckiego sztabu generalnego z 27 lutego 1918 r. powiadamia prezydenta Rady Komisarzy Ludowych, że mianowanie gen. Parskiego na wodza naczelnego rosyjskich sił zbrojnych na miejsce Borusz-Brujewicza, którego postępowanie nie zadowoliło niemieckiej komendy naczelnej, jest ze wszech miar pożądane, a dalsze pozostawienie jego (tj. gen. Borusz-Brujewicza), na stanowisko generała jest niepożądanym… (dokument nr 31). 

Z powyższego opisu widzimy dosadnie, że Niemcy kierowali polityką bolszewików względem obcych dla nich narodów i państw. Zasługuje przy tym na przytoczenie dokument nr 40, wysłany 10 stycznia 1918 r. do komitetu ds. zwalczania kontrrewolucji: „Otrzymano dwie Noty skierowane do naczelnego wodza sztabów austriackiego i niemieckiego. Noty te posiadają „Stawę” (Główną kwaterę armii), że generał Aleksejew, organizator armii ochotniczej w okolicy Donu, prowadzi korespondencję z oficerami polskich legionów na froncie w nadziei otrzymania od polskich oficerów pomocy do wspierania kontrrewolucji. Wiadomość ta została ajentom austriackim przekazana przez polskiego bolszewika tow. Żuka, który w Bostonie odgrywał dużą rolę podczas walk listopadowych i grudniowych. Z drugiej strony zawiadamia przedstawiciel niemieckiego rządu hr. Lorchenfeld, o gwałtownym wzmożeniu się w Polsce ruchów, zmierzających do urzeczywistnienia imperialistycznego planu obywatelstwa, wystąpienia z bronią w ręku w obronie najszerzej pomyślanej niepodległości i rozszerzenia granic Polski na niekorzyść Litwy, Małorosji i Galicji. Ruch ten jest wspierany przez demokratyczną partię ludową w Warszawie oraz przez związki wojskowe w Petersburgu, kierowany przez posiadaczy rolnych, usposobionych kontrrewolucyjnie, jak też przez mieszczański kler polski. Sprawa ta była treściwie dyskutowana dnia 16 stycznia w głównej kwaterze armii w obecności majora von Boehlke, wysłanego z oddziału petersburskiego niemieckiej służby wywiadowczej, na którym to zebraniu postanowiono: 1) Zarządzić najostrzejsze środki, aż do rozstrzelania przeciwko polskim wojskom, które się

Czytaj więcej: TUTAJ

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!