Felietony

Dekrety bolszewików a wrażliwość prawników żądających pozaprawnej ochrony agresywnych aktywistów LGBT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Co łączy pierwsze dekrety bolszewików z wrażliwością prawników żądających pozaprawnej ochrony agresywnych aktywistów LGBT? – pyta na facebooku Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris i z miejsca odpowiada:

Już 21 listopada 1917 roku Rada Komisarzy Ludowych wydała pierwszy dekret o sądach. Powołane przez Rady trybunały ludowe miały orzekać “według sumienia oraz własnego przekonania”. Rzecz jasna o “sumieniu rewolucyjnym” uświadomionego politycznie aktywu była tu mowa. W efekcie wszelkie prawa, wolności i gwarancje procesowe służące realizacji praw stron postępowań zostały odrzucone w imię budowy nowego prawa (nowej nadbudowy) dla nowej rzeczywistości (nowej bazy). Zresztą to Lenin pisał, że wraz z nastaniem nowego ładu wyzwolonego z własności środków produkcji i związanego z nią ucisku, wszelka przestępczość i przemoc wygaśnie w naturalny sposób bo zanikną jej wszelkie przyczyny.

A dzisiaj? Michał Sz. (ps. “Margot”) z ferajną nożem przebija opony furgonetki należącej do organizacji społecznej prolife, następnie aktywnie włącza się w bicie wolontariusza tejże organizacji, by po kilku dniach chwalić się na FB ukradzionymi tablicami rejestracyjnymi pojazdów, a po chwili wytchnienia przystąpić do mocowania na pomniku Chrystusa przed kościołem Świętego Krzyża obscenicznej instalacji z tęczową flagą, twarz Chrystusa przysłaniając różową szmatą ze znakiem Antify, pozostawiając na miejscu manifest zaczynający się słowami “To jest szturm! To tęcza. To atak!”.

Gdy jednak w związku z napaścią fizyczną i niszczeniem mienia niezwisły sąd decyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, nie o ofierze – pobitym wolontariuszu – mówi cała Polska, lecz o Michale Sz., którego zwykłe procedury karne dotyczyć nie mogą. Wprost wyraziła to mec. Dorota Brejza (tak, żona posła Brejzy) pisząc, że osadzenie Michała Sz. w areszcie byłoby niedopuszczalne z uwagi na jego “nieheteronormatywność”. Nie muszę chyba wyjaśniać, że takiej przesłanki negatywnej zastosowania tymczasowego aresztowania Kodeks Postępowania Karnego nie zna.

Niestety, mec. Brejzie wtóruje adwokat poważniejszy i środowiskowo zasłużony, rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (sędzia w latach 1974-1983) Krzysztof Stępiński, który działalność Michała Sz. podsumowuje słowami “nie dziwi, że pozbawieni ochrony prawnej przedstawiciele środowisk LGBT, których najważniejszy obywatel naszego kraju nazywa ideologią, protestują” (tekst “Jak chronić mniejszości seksualne? Propozycja zmian w kodeksie karnym dla prezydenta” w Gazecie Wyborczej z 8 sierpnia). Co ciekawe, mec. Stępiński ma na narastające bezprawie proste rozwiązanie – skoro biednych aktywistów LGBT do przemocy zmusza ucisk i prześladowanie – to należy wprowadzić sankcje karne za mowę nienawiści wobec seksualnych mniejszości.

Problemów w tym podejściu jest wiele, począwszy od oczywistego – spokój społeczny zaprowadzany przez zgniatanie podstawowych wolności (jak wolność słowa) to domena dyktatur. Jednak nie można zapomnieć i o zupełnie prozaicznej trudności – Michała Sz. trudno zakwalifikować jako mniejszość wyróżnioną przez “orientację seksualną” o której mówi projekt przepisu proponowany przez mec. Stępińskiego. Michał Sz. przeskoczył już ten etap przemian obyczajowych. I trudno już powiedzieć, kogo należałoby wsadzać do więzienia za “mowę nienawiści” by zapewnić dobre samopoczucie owego “niebinarnego” Margot’a.

Mam rosnące wrażenie, że ponownie w nasz system prawny wdziera się postulat orzekania “według rewolucyjnego sumienia oraz własnego przekonania”. Tym razem rewolucyjne sumienie to zbiór dogmatycznych założeń obyczajowej rewolucji, neomarksistowskiej ideologii gender i politycznych postulatów aktywistów LGBT. Jeżeli ktoś w ich imię sięga po nóż, niszczy mienie, bije wolontariuszy lub urządza rozróby – “sumienie rewolucyjne” rozgrzeszy go. Powiem więcej, “sumienie rewolucyjne” podpowie by ukarać wszystkich, którzy takiego czempiona zmian potępili za jego uzasadnione wzburzenie. Niszcząc, bijąc i znieważając był przecież tak naprawdę ofiarą – “pozbawionym ochrony prawnej (uciśnionym) przedstawicielem środowisk LGBT”…

A ja jednak pozostanę przy dorobku wieków. I gdy ktoś niszczy, bije i znieważa – odwołam się do słów Cycerona wznoszących gmach europejskiego ładu prawnego:
Est enim ea non scripta, sed nata lex, quod vim vi repellere licet
[Istnieje owo niepisane, lecz przyrodzone prawo, iż siłę siłą odeprzeć wolno]

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!