Felietony

Czy strach będzie posłać dziecko na obóz harcerski?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od chwili swego powstania harcerstwo służyć miało wychowaniu przyszłych pokoleń w umiłowaniu Boga i Ojczyzny. Nawet w czasach głębokiej komuny udawało mu się bronić przed wpływami ideologii, która miała zastąpić tradycyjny system wartości.

Wygląda jednak na to, że to, czego nie udało się zniszczyć komunistom, skutecznie jest niszczone na naszych oczach. Bo jak określić włączenie się ZHP w promowanie LGBT i uczestnictwo w „obchodach” Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii? Do tego w taki sposób?

Zresztą popatrzmy:

Już w pierwszym zdaniu mamy do czynienia z tezą fałszywą, albo po prostu ze zwykłą manipulacją. A jako że rzecz skierowana jest do ludzi młodych, tego rodzaju manipulacja wystawia jak najgorsze świadectwo osobom, którym rodzice w dobrej wierze powierzają wychowanie swoich dzieci.

Bo co to znaczy, że „godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej i tego, z kim buduje związek”? Otóż szacunek dla drugiego człowieka i poszanowanie jego godności są absolutnie czymś bezwarunkowym. Natomiast poszanowanie czyjejś godności wcale nie oznacza afirmacji dla wszelkich jego postaw i zachowań. To są dwie różne rzeczy. Jeśli osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony facebookowej Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Łódzkiej Chorągwi ZHP tego nie rozumie, to się do tej funkcji nie nadaje. Ale jeszcze gorzej, jeśli rozumie…

Jest rzeczą chwalebną okazywanie miłości bliźniemu, który zbłądził i wstąpił na drogę grzechu, ale obowiązkiem miłującego jest nieustanne napominanie grzesznika, by zawrócił ze złej drogi. Osoba zajmująca się „wychowaniem duchowym i religijnym” powinna to wiedzieć. Bo ten, który miłuje, zarazem wie: „Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum”.

Wojciech Kempa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!