Felietony Gospodarka

Brzozowskie Dni Przedsiębiorczości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

20.10.2017 r. w Brzozowie, odbyła się konferencja „Brzozowskie Dni Przedsiębiorczości”. Spotkanie miało miejsce w Hotelu Restauracji Alta. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny oraz Instytut im. Romana Rybarskiego.

Pierwszym prelegentem był dr Marcin Chmielowski z Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim referatu była “Przedsiębiorczości idei”. W dzisiejszym świecie idee są na swój sposób podobne do pełnego towarów supermarketu – tylko najbardziej skuteczne postulaty są w stanie znaleźć swoich odbiorców. Stąd warto o tym cały czas pamiętać.

Drugim prelegentem był mec. Jacek Janas ze Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny. Tematem przewodnim referatu był “Patriotyzmu konsumenckiego w ramach wolnego rynku”. Wśród wielu środowisk uważa się patriotyzm konsumencki za coś wstydliwego, zahaczającego o protekcjonizm, etatyzm i socjalizm. Mec. J. Janas starał się udowodnić, że jest to jak najbardziej fałszywe przedstawienie problemu, a dobrowolny patriotyzm konsumencki może doskonale uzupełniać gospodarkę wolnorynkową.

Trzecim prelegentem był p. Dariusz Brzozowiec, reprezentant Waluty Lokalnej Zielony. Tematem przewodnim referatu były “Waluty lokalne jako antidotum na kryzys gospodarczy”. Prawie każde państwo rozwinięte posiada swoje waluty lokalne. Dlaczego więc w przypadku Polski miało by być inaczej? Pan D. Brzozowiec tłumaczył jakie korzyści niosą lokalne waluty, czym one są oraz w jakiś sposób stanowią bufor bezpieczeństwa dla gospodarki.

Czwartym prelegentem był dr Mariusz Patey z Instytutu im. Romana Rybarskiego. Tematem przewodnim referatu były “Bariery, które krępują polską przedsiębiorczość”. Niestety, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest niezwykle trudne, ze względu na nieprzyjazny aparat urzędniczy, niespójne prawo oraz wysokie obciążenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Warto cały czas przypominać Polakom, że dobrobyt bierze się z uczciwej pracy, a nie życia na koszt podatnika.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!