Polska Wiadomości

Bodnar dokonuje czystki w prokuraturach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratorzy odpowiedzieli na szokujące praktyki, które stosuje Adam Bodnar. Tenże odwołał cały skład Krajowej Rady Prokuratorów (KRP). Specjalna Uchwała Zebrania Prokuratorów Prokuratury Krajowej podkreśla bezprawność decyzji ministra sprawiedliwości.

Bodnar dokonuje czystki w prokuraturach. 15 grudnia usunął doświadczonych śledczych ze składy Krajowej Rady Prokuratorów. W ich miejsce powołał nowych członków, powiązanych m.in. ze skrajnie lewicowym i upolitycznionym stowarzyszeniem „Lex Super Omnia”.

Teraz prokuratorzy wystosowali wobec tego oficjalny protest. Czytamy w nim m.in.:

Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej działając na podstawie art. 45. ustawy 2 dnia 28 stycznia 2016 t. Prawo o prokuraturze, wyraża sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Prokuratora Generalnego odnoszących sic do zmiany składu Krajowej Rady Prokuratorów w trakcie trwającej kadencji.

W dniu 15 grudnia 2023 r. do Prokuratury Krajowej wpłynęły pisma Prokuratora Generalnego o odwołaniu ze składu KRP Prokuratora Prokuratury Krajowej dr hab.Czesława Klaka, Prokuratora Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku dr. Grzegorza Ocieczka, Prokurator Prokuratury Krajowej Beaty Sobieraj – Skoniecznej, Prokuratora Prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego oraz Prokuratora Prokuratury Krajowej Adama Zbieranka.

Jako podstawę prawna Prokurator Generalny wskazał art, 42 § 6 pkt 4 przywołanej powyŻej ustawy. Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej stwierdza, 2e Prokurator Generalny nie był uprawniony do podjęcia tych działań (…)

Mając powyższe na względzie Zebranie Prokuratorów Prokuratury Krajowej stwierdza, ze „odwołania” ww. Prokuratorów Prokuratury Krajowej nie wywołały skutków prawnych, t. nie zostali oni skutecznie odwołani ze składu Rady albowiem wskazana przez Prokuratora Generalnego podstawa prawna nie odnosi się do członków Rady, którzy są powoływani w jej skład. W konsekwencji nie doszło również do zgodnego z prawem powołania „nowych” 5 prokuratorów w skład Rady, nie wystąpił bowiem wakat umożliwiający podjęcie takiej decyzji.

NASZ KOMENTARZ: Rewolucjonista Adam Bodnar był przekonany, że prokuratorzy Prokuratury Krajowej będą przyjmowali wszystkie jego decyzje bez słowa. Srodze się przeliczył, a niezależnym śledczym należy się szacunek. Nie zmienia to jednak faktu, że rewolucja komunistyczna przyspiesza także na tym kierunku.

Polecamy również: Tusk zapowiedział wprowadzenie związków sodomickich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!