Wiadomości

“Biedni, prześladowani i zmaltretowani uchodźcy” w placówce Straży Granicznej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W związku ze wzmożoną migracją na polsko-białoruskim odcinku granicy Straż Graniczna uruchomiła nowe strzeżone ośrodki dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze – poinformował Komendant Główny SG Tomasz Praga. Podkreślił, że trwają rozmowy ws. kolejnych lokalizacji. Straż Graniczna poinformowała jednocześnie, że od 7 czerwca do 7 sierpnia 607 wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej objęto 933 cudzoziemców.

„W związku ze wzmożoną migracją na polsko-białoruskim odcinku granicy, SG podjęła działania w celu zwiększenia ilości miejsc w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców” – napisał w opublikowanej w czwartek (19.08) odpowiedzi Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Jak wskazał, nowe ośrodki uruchomiono w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. – Obecnie prowadzone są uzgodnienia w celu pozyskania dodatkowych miejsc, które będzie można przeznaczyć na kolejne ośrodki – dodał.

Jako, że konieczna jest obsługa administracyjna zatrzymanych osób, w Połowcach i Dubiczach Cerkiewnych powstały centra rejestracji cudzoziemców. – Nowo otwarte miejsca otrzymały odpowiednie wsparcie kadrowe, czasowo delegowano tam funkcjonariuszy z innych oddziałów SG – poinformował gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Straż Graniczna poinformowała jednocześnie, że pierwsze czynności administracyjne po zatrzymaniu cudzoziemców wykonywane są na terenie jej placówek odpowiadających miejscu zatrzymania lub w nowych centrach rejestracji w Połowcach i Dubiczach Cerkiewnych. Następnie po orzeczeniu sądu cudzoziemcy są przewożeni do strzeżonych ośrodków.

Rząd chce zablokować możliwość pozostania w Polsce cudzoziemcom, którzy nielegalnie przedostaną się do naszego kraju. Rada Ministrów we wtorek przyjęła przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany prawa są odpowiedzią na napływ imigrantów z terytorium Białorusi.

Jeśli cudzoziemiec zostanie złapany na nielegalnym przekroczeniu granicy podczas podejmowania decyzji w sprawie jego powrotu następuje odejście od procedur Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przyspieszone decyzje ma podejmować właściwy komendant straży granicznej. Od decyzji będzie można się odwołać, ale już zza granicy.

Jeśli natomiast ktoś zgłosi chęć ubiegania się o status uchodźcy, czy azyl, to nie będzie obowiązku rozpatrywania takich wniosków w przypadku, gdy imigrant nielegalnie przekroczył granicę, albo wszedł z kraju, w którym nie był zagrożony. Chodzi między innymi o Białoruś, Rosję, czy Ukrainę.

Te przepisy nie wejdą w życie wcześniej niż za miesiąc – posiedzenie Sejmu zaplanowano na 15 września. Do tego czasu strażnicy wspierani przez żołnierzy mają nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Rząd chce zaostrzyć przepisy dot. cudzoziemców nielegalnie przedostających się do Polski

“Wojsko Polskie uszczelnia granice z Białorusią. Jestem w stałym kontakcie z dowódcami. Żołnierze ułożyli już ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Rozpoczynają też układanie kolejnych 50 km” – napisał dziś na twitterze szef MON Mariusz Błaszczak, załączając zdjęcia:

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!