Wiadomości

Rząd chce zaostrzyć przepisy dot. cudzoziemców nielegalnie przedostających się do Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rząd chce zablokować możliwość pozostania w Polsce cudzoziemcom, którzy nielegalnie przedostaną się do naszego kraju. Rada Ministrów we wtorek przyjęła przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany prawa są odpowiedzią na napływ imigrantów z terytorium Białorusi.

Jeśli cudzoziemiec zostanie złapany na nielegalnym przekroczeniu granicy podczas podejmowania decyzji w sprawie jego powrotu następuje odejście od procedur Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przyspieszone decyzje ma podejmować właściwy komendant straży granicznej. Od decyzji będzie można się odwołać, ale już zza granicy.

Jeśli natomiast ktoś zgłosi chęć ubiegania się o status uchodźcy, czy azyl, to nie będzie obowiązku rozpatrywania takich wniosków w przypadku, gdy imigrant nielegalnie przekroczył granicę, albo wszedł z kraju, w którym nie był zagrożony. Chodzi między innymi o Białoruś, Rosję, czy Ukrainę.

Te przepisy nie wejdą w życie wcześniej niż za miesiąc – posiedzenie Sejmu zaplanowano na 15 września. Do tego czasu strażnicy wspierani przez żołnierzy mają nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Wojsko pomoże chronić granicę, ale konieczna jest budowa zapór i zasieków

/rmf24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!