Wiadomości

Amerykański “dyplomata” akredytowany w Warszawie znów dał popis chamstwa i pogardy wobec Polski

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Popisy buty i arogancji, których jesteśmy w ostatnim czasie świadkami za sprawą przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, zdają się nie mieć końca. Pogarda okazywana tubylcom przez ludzi reprezentujących naszego „strategicznego sojusznik” przywołuje na myśl praktyki kolonialne z XIX wieku.

Najwyraźniej dla Amerykanów nie jesteśmy krajem sojuszniczym, ale barbarzyńcami, których można i należy cywilizować. Przy tym stosowane argumenty wskazują, iż naprawdę muszą oni uważać nas za osobników stojących bardzo nisko w rozwoju cywilizacyjnym…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!