Wiadomości

Akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi Urzędu Kontroli Skarbowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji skierował do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi w szczecińskim Urzędzie Kontroli Skarbowej. Oskarżonemu zarzuca się m.in. uzyskiwanie poufnych informacji od funkcjonariuszy w celu zapewnienia przedsiębiorcom ochrony przed kontrolą skarbową.

Oskarżony to Tomasz N. W okresie, którego dotyczy postępowanie pełnił on funkcję Naczelnika Wydziału Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Z racji stanowiska Tomasz N. posiadał szerokie kontakty wśród przedstawicieli organów państwowych w województwie zachodniopomorskim odpowiedzialnych za ściganie przestępczości gospodarczej, takich jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy (była) Izba Celna. Te służbowe kontakty oskarżony wykorzystywał, aby zabezpieczyć znajomych przedsiębiorców przez ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami działania organów kontroli podatkowej. W szczególności Tomasz N. dążył do uzyskiwania poufnych informacji od zaprzyjaźnionych, nieświadomych jego intencji funkcjonariuszy. Nadto przekraczając swoje uprawnienia wspomagał odzyskanie zainwestowanych środków przez jednego ze swoich dłużników.

W akcie oskarżenia Tomaszowi N. zarzucono pięć czynów zabronionych, dotyczących nadużycia uprawnień, udzielenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej (ostatecznie sprawa nie została rozwiązana zgodnie z życzeniem oskarżonego) oraz nakłaniania pracownika organów skarbowych do przekroczenia uprawnień. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Poza Tomaszem N. aktem oskarżenia objęto jednego z zaprzyjaźnionych z nim przedsiębiorców.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!