Wiadomości

Akt oskarżenia przeciw pracownikom PARP, którzy mieli wyłudzić ze spółki 13 milionów zł

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciw dwóm pracownikom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mieli oni wyłudzić 13 mln zł z PARP, przedstawiając nierzetelną dokumentację. Sprawa wyszła na jaw podczas kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura poinformował, że kontrola była prowadzona od września 2016 do maja 2017 roku i obejmowała lata 2009-15. CBA sprawdziło wówczas, jak PARP gospodaruje środkami publicznymi przy udzielaniu dofinansowania jednej z warszawskich spółek na projekt zarządzania kadrami w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontrolerzy Biura znaleźli wówczas szereg powiązań kapitałowych i osobowych między beneficjentem projektu a wykonawcami jego komponentów i wskazali na naruszenie zasad konkurencyjności przez warszawską spółkę.

Sama procedura wyboru wykonawców miała, według CBA, pozorny charakter: beneficjenci projektu i wykonawcy pozostawali w stałych relacjach – mieli ten sam adres, wspólną obsługę księgową i prawną, czy też wzajemne udzielanie pożyczek. Mimo to osoby reprezentujące spółkę składały oświadczenia o braku powiązań między beneficjentem a dostawcami i wykonawcami, czym wprowadzały w błąd PARP i uzyskiwały od niej płatność, co było wyłudzeniem dofinansowania.

Po śledztwie z zawiadomienia CBA z sierpnia 2017 r. po roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola przedstawiła Janowi P. pięć zarzutów i Jakubowi Sz. trzy, a ostatnio akt oskarżenia.

Po kontroli CBA sama Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeanalizowała dokumentację innych projektów z udziałem tej spółki lub powiązanych z nią podmiotów. Podano, że po tej analizie prowadzi postępowanie administracyjne o zwrot środków – ponad 10 mln zł z czterech z pięciu umów, w której występowała spółka.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!