Wiadomości

Afera korupcyjna w Zamościu. Były prezes spółki komunalnej zatrzymany przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Osiem osób, w tym były prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zamościu, z zarzutami w związku postępowaniem prowadzonym przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury CBA prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu śledztwo dotyczące usiłowania wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w wysokości co najmniej 1 mln 300 tys. zł Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Zamościu poprzez wprowadzenie w błąd Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie.

Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, że były prezes zarządu tej spółki, w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez jednego z przedsiębiorców z terenu Zamościa, wszedł w porozumienie przy organizowaniu i rozstrzyganiu przetargu publicznego. Ponadto w toku śledztwa zgromadzono materiał dowodowy w zakresie nieprawidłowości w fakturowaniu usług świadczonych przez spółkę miejską. Odnośnie tego czynu ustalono, że były prezes spółki, w celu osiągnięci korzyści majątkowej przez innego przedsiębiorcę z terenu Zamościa, wykorzystując uzależnienie od siebie podległych pracowników polecił poświadczenie nieprawdy w wystawianych fakturach VAT, co do okoliczności mających znaczenie prawne.

W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali cztery osoby, które usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu w zakresie: zakłócenia przetargu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, narażenia na wyrządzenie wielkiej szkody majątkowej oraz poświadczenia nieprawdy w wystawianych dokumentach w tym również w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez określone osoby. Czterem kolejnym osobom odpowiadającym z wolnej stopy, przedstawiono zarzuty z zakresu poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz poświadczenia nieprawdy w referencjach, użytych przez jednego z przedsiębiorców w przetargu publicznym.

Wobec wszystkich osób zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczania majątkowego – na łączną kwotę 220 000 zł, zawieszenia w czynnościach służbowych, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się oraz zakazu startowania w przetargach publicznych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!