Historia

250 rocznica Konfederacji Barskiej – fotoreportaż

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

24 lutego 1768 roku Rzeczpospolita podpisała z Rosją Traktat wieczystej przyjaźni, mocą którego stawała się protektoratem rosyjskim. Katarzyna II gwarantowała nienaruszalność granic i ustroju wewnętrznego tego państwa. Dwa dni później uchwalono prawa kardynalne, wpisując równouprawnienie innowierców jako nienaruszalne prawo Rzeczypospolitej.

29 lutego w Barze na Podolu zawiązano konfederację generalną w obronie wiary i wolności. Konfederaci zaatakowali garnizony stacjonujących w Polsce wojsk rosyjskich. 19 czerwca 1768 Rosjanie wraz z wiernymi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu oddziałami wojsk koronnych pod wodzą regimentarza Franciszka Ksawerego Branickiego, zdobyli Bar, ale ruch powstańczy w międzyczasie zaczął obejmować coraz to nowe regiony kraju.

21 czerwca 1768 roku ogłoszono w Krakowie pod przewodnictwem marszałka województwa krakowskiego i zarazem stolnika ziemi stężyckiej, akt zawiązania konfederacji krakowskiej, na mocy której ziemia krakowska poparła program konfederacji barskiej.

Do walki poderwała się szlachta z Wielkopolski i Litwy…

Polecamy reportaż z uroczystości rocznicowych:
https://photos.google.com/share/AF1QipODFb4oQgyEIiH5UAFRF8NZ_GtjeGJCCuuR7V-DS5T4NZl6bhS8GAoIJO1fs214WQ?key=X3BiZG5ROU91cExCZldiSTg4blZ0RlY5aW1rVDd3

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!