Wiadomości

140 cudzoziemców zatrudnionych było nielegalnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału SG w wyniku kontroli stwierdzili, że w jednej z pomorskich firm budowlanych nielegalnie zatrudnionych było 140 spośród 176 cudzoziemców.

Kontrola trwała od początku stycznia do połowy maja. Funkcjonariusze zweryfikowali zatrudnienie 176 cudzoziemców (135 z Ukrainy, 19 z Białorusi, 15 Mołdowy, 4 Gruzji i 3 z Rosji) i stwierdzili, że 140 obcokrajowców nie miało zezwoleń na pracę oraz nie podpisało wymaganych umów, a ci, którzy je posiadali, pracowali na innych warunkach, niż określone w zezwoleniu.

Dodatkowo pracodawca zatrudniając cudzoziemców popełnił 54 inne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Między innymi nie dopełnił obowiązku powiadomienia urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Przedsiębiorcą zajmie się sąd, zaś cudzoziemcy po poniesieniu konsekwencji popełnionych wykroczeń opuszczą nasz kraj.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!