Wiadomości

11 milionów złotych wyłudzonych dotacji – jest akt oskarżenia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej wyłudzającym dotacje unijne. Wśród oskarżonych są byli członkowie zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz były urzędnik samorządowy. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Akt oskarżenia został skierowany przeciwko 22 osobom, w tym 11 działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Aktem oskarżenia objęto byłych członków zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., byłego Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i dwóch pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej.

Sprawcy w składanych wnioskach o dofinansowanie projektów z branży nowych technologii podawali nierzetelne dane w zakresie kondycji finansowej spółek ubiegających się o dotacje, fałszywe informacje o podmiotach współuczestniczących, a także zawyżali koszty realizacji projektów. Łączna kwota wyłudzonych środków finansowych wyniosła ponad 11 milionów złotych. Docelowo sprawcy zamierzali wyłudzić jeszcze 112 milionów złotych.

Ponadto członkowie grupy przestępczej dopuścili się przestępstwa oszustwa na rzecz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. wyrządzając jej szkodę w kwocie powyżej 4 milionów złotych oraz usiłowali dokonać oszustw na szkodę dwóch banków na kwotę ponad 10 mln złotych.

Byłym członkom zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. zarzucono, że nie dbając o majątek spółki dopuścili się szkody w mieniu zarządzanego przez nich podmiotu na kwotę ponad 6 mln złotych oraz wykazano, że sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody na kwotę ponad 25 mln złotych. Niegospodarność zarządu była związana z niestosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawieraniem kontraktów, które nie były uzasadnione ekonomicznie.

Urzędnikowi samorządowemu zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków polegające na zmianie na korzyść Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. treści informacji pokontrolnej w związku z prowadzoną kontrolą związaną z dofinasowaniem zakupu wyposażenia Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którym zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.W ramach prowadzonego wielowątkowego śledztwa funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku zrealizowali ponad sto przeszukań, zabezpieczyli ponad 200 nośników danych, przesłuchali kilkuset świadków, biegłych i specjalistów. Przeprowadzili ponad 2,5 tys. oględzin zabezpieczonych przedmiotów i uzyskanych dokumentów. Dla czynności procesowych realizowanych poza Polską skierowano wnioski i europejskie nakazy dochodzeniowe. Zgromadzony materiał zawiera ponad 3 mln kart.

Członkom grupy przestępczej zarzucono popełnienie przestępstw kwalifikowanych z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 §1,5,6 k.k. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Byłym członkom zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. i urzędnikowi samorządowemu grozi podobna odpowiedzialność w związku z zakwalifikowaniem ich czynów z art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 231 § 2 k.k. Naukowcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności w związku z zarzuceniem im popełnienia czynów z art. 228 § 1 k.k.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!