Wiadomości

11 milionów złotych strat na „e-zdrowiu”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kontrola w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. System „e-zdrowie” nie działa. Milionowe straty. Przedstawiciel zarządu województwa Leszek Wojtasiak i były dyrektor departamentu zdrowia w UM wskazani jako odpowiedzialni w zawiadomieniu do prokuratury.

 

Funkcjonariusze poznańskiego CBA w trakcie kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ujawnili okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i były dyrektor departamentu zdrowia urzędu mogli działać na szkodę województwa wielkopolskiego. Zawiadomienie złożone do prokuratury obejmuje okres od 15 listopada 2015 r. do 3 października 2016 r.

 

Urzędnicy mieli dopuścić się niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w nadzorze nad prawidłowym wykonaniem zamówienia publicznego. Projekt dotyczył szeroko rozumianej platformy cyfrowo-informatycznej wspomagającej usługi lecznicze „e-zdrowie” (tj. m. in. rejestru świadczeń medycznych, rejestru zdarzeń medycznych, monitorowania gospodarki lekami) w 23 placówkach ochrony zdrowia podległych sejmikowi wielkopolskiemu.

 

Według ustaleń agentów CBA województwo wielkopolskie straciło blisko 11.5 miliona złotych. Ponad 8 mln zł zostało wypłacone jako nienależne wynagrodzenie mino to, że projekt nie został wykonany, a ponad 3 miliony zł to niewyegzekwowana kwota kary umownej za niewykonania zadania.

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne w swoim zawiadomieniu wskazuje też na odpowiedzialność inżyniera kontraktu, który miał potwierdzić realizację całości zamówienia przez wykonawcę, w sytuacji gdy część zamówienia nie została zrealizowana.

 

Funkcjonariusze ustalili, że szpitale nie otrzymały loginów i haseł dostępu do komputerów. Ponadto, jak wynika z oświadczeń przedstawicieli szpitali – usługi te są w części zbędne, mogą bowiem powielać funkcjonujące już w niektórych szpitalach usługi elektroniczne w zakresie obrotu lekami, czy też wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

/Temistokles Brodowski, CBA/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!