Felietony

Zwycięska batalia o status polskich szkół w Wilnie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Super wiadomość! Udało się na dzisiejszej Radzie samorządu m. Wilna obronić dodatkowo dwie polskie szkoły, które aspirują zostać długimi gimnazjami. Dziś zapadła decyzja co do czterech wileńskich szkół – im. Adama Mickiewicza, im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina i szkoła w Fabianiszkach – uzyskały status tzw. długich gimnazjów – będą mogły prowadzić nauczanie od klasy 1 do 12.

Te stołeczne placówki oświatowe uzyskały w radzie m. poparcie dla propozycji nadania im statusu długich gimnazjów, a “Mickiewiczówka” uzyskała poparcie dla formowania klas 5-12 i prowadzenia nauczania o kierunku ochrony środowiska.

Stosowne uchwały po kilkumiesięcznej batalii przyjęto dzisiaj na radzie miasta Wilna. Na propozycję frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) o nadaniu statusu długich gimnazjów szkołom polskim – im. Adama Mickiewicza i im. Szymona Konarskiego – głosowało dzisiaj 29 radnych, 4 powstrzymało się od głosu. Do przyjęcia uchwały należało uzyskać 17 głosów, co oznacza, że radnym z frakcji udało się sprawić, że głosujących było 1,5-krotnie więcej.

Staraniami przedstawicieli AWPL-ZChR możliwość przyjmowania uczniów od klasy 1 do 12 uzyskały nie tylko dwie szkoły polskie, ale też rosyjska i litewska. Uchwały w sprawie losu szkoły rosyjskiej im. Aleksandra Puszkina i litewskiej w Fabianiszkach również zyskały poparcie wystarczającej liczby stołecznych radnych. Batalia o los tych szkół trwała od maja, kiedy to stosowne propozycje pod obrady stołecznej rady wnieśli radni z AWPL-ZChR. Dzisiejsze głosowanie w sprawie dwóch szkół polskich, rosyjskiej i litewskiej jest ostateczne – uchwały o nadaniu szkołom statusu długich gimnazjów wejdą w życie po ich podpisaniu przez mera miasta.

Renata Cytacka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!