Wiadomości

Żołnierze WOT dostaną podwyżki razem z żołnierzami zawodowymi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żołnierze ochotnicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej dostaną wyższe uposażenia. Ma to związek z podwyżkami dla żołnierzy zawodowych. Informacje o nowych stawkach dla ochotników opublikowała WKU w Poznaniu.

Wraz z podwyżką dla żołnierzy zawodowych, która obowiązuje od 1 stycznia, wzrośnie uposażenie dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT) od 1 stycznia wyniesie 104,03 zł dla szeregowego tej formacji. Przed podwyżką było ono mniejsze o 12,83 zł i wynosiło 91,20 zł. Wzrośnie też dodatek za gotowość wypłacany żołnierzom OT z 320 zł do 365 zł.

Podwyżki uposażeń ochotników WOT dotyczą nie tylko szeregowych, ale też żołnierzy wyższych stopniem. Ich wysokość reguluje rozporządzenie ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. „w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych”.

W rozporządzeniu tym zostały określone stawki uposażenia według posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego. Są one określane procentowo dla każdego stopnia wojskowego w stosunku do najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Im wyższy stopień ochotnika, tym stawka procentowa jest większa – dla szeregowego wynosi ona 2,85 proc., a dla generała – 13,40 proc.

W praktyce w WOT nie ma żołnierzy ochotników z tak wysokim stopniem. Większość ochotników to szeregowi, co wynika z młodego wieku tej formacji. Ale wyżsi stopniem są byli żołnierze zawodowi, którzy jako rezerwiści wstąpili ochotniczo do tej formacji.

Ochotnicy ci zajmują w WOT np. stanowiska instruktorów, dowódców lekkiej piechoty, czy stanowiska w logistyce. W stopniu podporucznika są dowódcy plutonów, a porucznika – zastępcy dowódcy kompanii. W praktyce, porucznik to obecnie najwyższy stopień wśród żołnierzy ochotników WOT.

Informacje o nowych stawkach opublikowała już WKU w Poznaniu. Z przeliczenia nowych stawek wynika, że po podwyżkach żołnierz OT w zależności do stopnia otrzyma za jeden dzień szkoleniowy: szeregowy – 104,03 zł; st. szeregowy – 107,68 zł; kapral – 118,63 zł; st. kapral – 120,45 zł; plutonowy – 122,28 zł; sierżant – 125,93 zł; st. sierżant – 127,75 zł; mł. chorąży – 131,40 zł; chorąży – 135,05 zł; st. chorąży – 140,53 zł; st. chorąży sztabowy – 144,18 zł; podporucznik – 153,30 zł; porucznik – 155,13 zł.

Dwa dni szkolenia w miesiącu to minimum programowe dla żołnierzy OT. W zależności od stopnia, stanowiska, kursu, który przechodzą żołnierze ochotnicy, takich dni w miesiącu mają oni więcej. Dodatek za gotować bojową jest niezależny od stopnia wojskowego i jest wypłacany za służbę rotacyjną ochotnika w wymiarze co najmniej dwóch dni (np. szkoleniowych) w miesiącu.

Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej – został powołany do życia na początku 2017 r. Obecnie w tej formacji jest już ponad 17 tys. żołnierzy, w tym, 14,3 tys. ochotników i 2,9 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku będzie w niej służyło 26 tys. żołnierzy. Docelowo zaś ma ich być 53 tys.

WOT powinny osiągnąć pełną zdolność do działania pod koniec 2024 r. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!