Wiadomości

Na stronie Archiwum Akt Nowych zostanie opublikowany „Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

We wtorek na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych zostanie opublikowany „Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945” – poinformował PAP przewodniczący zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, Arkadiusz Mularczyk (PiS).

We wtorek w Sejmie odbędzie się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Będzie ono poświęcone planowanej na wtorek publikacji na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych publikacji „Katalogu egzekucji i strat wojennych 1939-1945”.

Sam katalog – jak podkreślił w rozmowie z PAP Mularczyk – jest elementem prac zespołu, którym kieruje.

„W zakresie naszych prac mamy upublicznianie informacji o stratach ludzkich, stratach materialnych” – powiedział. Ocenił, że publikacja katalogu będzie jednym z sukcesów zespołu.

„W wyniku podjętych działań, w wyniku pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało nam się uruchomić taki projekt, którego efekty zostaną zaprezentowane we wtorek” – zapowiedział.

Jak mówił poseł Mularczyk, katalog został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do Delegatury Rządu RP na Kraj przez Polskie Państwo Podziemne. Chodzi o meldunki o egzekucjach, zbrodniach, łapankach i rozstrzeliwaniach na terenie całego kraju.

Poseł PiS dodał, że informacje zawarte w katalogu liczącym kilka tysięcy stron kart są ułożone według porządku alfabetycznego, według miejscowości.

„Mieszkańcy poszczególnych miejscowości będą mogli sprawdzić w jakich latach, jakiego rodzaju zbrodnie, czy egzekucje miały miejsce” – wyjaśnił Arkadiusz Mularczyk.

„Jest to coś zupełnie nowego. Takiej publikacji nigdy nie wydano” – podkreślił poseł PiS.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został poseł Arkadiusz Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych – o którą wnioskował Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził wcześniej opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których – jak mówił – „tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś”.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!