Wiadomości

Żołnierze będą mieli obowiązek śpiewać hymn państwowy podczas uroczystości

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Podczas obchodów świąt państwowych oraz uroczystości wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych wszyscy żołnierze – z nielicznymi wyjątkami – będę mieli obowiązek śpiewać hymn państwowy. Tak zarządził szef MON Mariusz Błaszczak. Nakaz zostanie wprowadzony 11 listopada 2018 r., w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szef MON zmienił zarządzenie w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych RP. Decyzja ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON w czwartek i zacznie obowiązywać 11 listopada.

Po pierwsze, zarządzenie ministra sankcjonuje praktykę wykonywania lub odtwarzania wszystkich zwrotek i refrenu hymnu państwowego podczas uroczystości. Do tej pory wprawdzie obowiązywał przepis, który mówił, że co do zasady wykonuje się pierwszą zwrotkę i refren Mazurka Dąbrowskiego. Jednak odkąd władzę objął rząd Prawa i Sprawiedliwości, regułą podczas uroczystości – przynajmniej w stolicy – było wykonywanie wszystkich czterech zwrotek hymnu.

Po drugie, decyzja szefa MON w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość wykonywania lub odtwarzania tylko pierwszej zwrotki i refrenu hymnu państwowego. To zupełne odwrócenie przepisu, który – przynajmniej formalnie – obowiązywał do tej pory i mówił, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonuje się lub odtwarza “większą liczbę zwrotek i refrenów”.

Po trzecie i najciekawsze, żołnierze biorący udział w uroczystości będą mieli obowiązek śpiewać hymn. Do tej pory śpiewanie przez zorganizowane pododdziały było dopuszczone. Oznacza to, że nie było ani nakazu, ani zakazu.

Teraz MON wprowadza przepis, który mówi: “Podczas obchodów świąt państwowych, uroczystości wojskowych oraz o charakterze patriotycznym i patriotyczno-religijnym wszyscy żołnierze (…) odśpiewują tekst hymn u państwowego”. W języku prawnym takie sformułowanie oznacza obowiązek wykonania określonej czynności – w tym wypadku śpiewania hymnu.

Zarządzenie szefa MON dopuszcza pewne wyjątki. Ze śpiewania hymnu będą zwolnieni dowódcy uroczystości, dowódcy kompanii i pododdziałów honorowych oraz żołnierze wchodzący w skład posterunków honorowych, pocztów flagowych, orkiestr wojskowych i obsługi technicznej.

/defence24.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!