Wiadomości

Żołnierze 14 Pułku Przeciwpancernego otrzymali wyrzutnie przeciwpancernych pocisków Spike-LR

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Żołnierze 14 Pułku Przeciwpancernego otrzymali na wyposażenie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych typu Spike-LR. Przeprowadzono już pierwsze strzelania.

W dniu 12.02.2020 r. odbyło się pierwsze w historii 14 Pułku Przeciwpancernego strzelanie wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych PPK SPIKE Zajęcia odbyły się na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Było to zakończenie 3-go etapu szkolenia na operatorów PPK SPIKE.

Pierwszy etap szkolenia odbył się w CSAiU w Toruniu, trwał 4 tygodnie i składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne zakończone zostały egzaminem dopuszczającym do praktycznego działania na trenażerach „IDT” oraz „ODT. Całe szkolenie praktyczne zwieńczone zostało egzaminem końcowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Kolejnym etapem było szkolenie w 14 pppanc podczas, którego dwóch żołnierzy zostało dopuszczonych do strzelania amunicją bojową PPK SPIKE.

Zadanie ogniowe nr 1 do celu stałego żołnierze wykonali na ocenę bardzo dobrą, co jak podkreślił kierownik zajęć nie jest normą podczas pierwszego strzelania. Całe przedsięwzięcie odbyło się pod nadzorem instruktora z CSAiU, który praktycznie i merytorycznie przygotował żołnierzy do strzelania. Przed strzelaniem amunicją bojową każdy z operatorów wykonał sekwencję strzelania w trybie CCD i IR na trenażerze zewnętrznym.

Cały tor lotu pocisku bojowego został zarejestrowany na wideo rejestratorze. Dzięki zapisanym danym jest możliwość analizy strzału, procesu odpalenia i lotu pocisku. Po odbytym strzelaniu instruktor omówił wykonane zadanie ogniowe. Na zakończenie przedsięwzięcia dowódca pułku cz. p. o. mjr Dariusz Kropiewnicki zgodnie ze starą artyleryjską tradycją po odbytym pierwszym strzelaniu pasował strzelających na “Operatorów PPK SPIKE 14 Pułku Przeciwpancernego”.

/14pppanc.wp.mil.pl/pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!