Wiadomości

Znów niemieckie ultimatum? Komisja Europejska daje nam dwa miesiące…

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Europejska wszczęła drugi etap tzw. procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. Ma to związek z orzeczeniami polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku dotyczących prymatu prawa unijnego nad krajowym – informuje RMF.

“Polska ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że 22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, zgłaszając zastrzeżenia wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego decyzji z dnia 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., dotyczących prymatu prawa unijnego.

To niejedyny spór Polski z KE. Inny dotyczy uruchomienia środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska, aby rozpocząć ich wypłatę, domagała się od Polski wprowadzenia w życie tzw. kamieni milowych dotyczących polskiego systemu prawnego.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!