Polska Wiadomości

Żłobki maja prawo żądać od rodziców zaszczepienia dziecka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal regiony.tvp.pl organ prowadzący żłobek ma prawo żądać od rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci złożenia informacji o przebytych szczepieniach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę wojewody warmińsko-mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna w tej sprawie.

W marcu rada miasta zmieniła statut Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, wpisując do niego m.in. obowiązek złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu. Ten zapis zaskarżył do WSA wojewoda warmińsko-mazurski.

Rzecznik WSA w Olsztynie sędzia Alicja Jaszczak-Sikora poinformowała PAP w środę, że w poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał orzeczenie w tej sprawie.

– Sąd nie podzielił argumentu wojewody, że nie było podstawy prawnej do żądania od rodziców zaświadczenia bądź oświadczenia o tym, iż dziecko było poddane szczepieniom. Sąd uznał, że ten zarzut jest zupełnie nieuzasadniony – wskazała sędzia.

Wyjaśniła, że jeden z artykułów ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech wymienia, jakie oświadczenie lub zaświadczenia rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku ma obowiązek przedstawić. Jest tam mowa o danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

– Sąd uznał, że dane dotyczące szczepień mieszczą się w ogólnym pojęciu danych o stanie zdrowia. Sąd ocenił, że to nie jest tak, że dane o stanie zdrowia ograniczają się tylko – tak jak wojewoda wskazał – do podania, czy dziecko jest zdrowe, jakie choroby przebyło, ale są to także informacje dotyczące tego, czy było poddane obowiązkowym szczepieniom lub jest z tych szczepień zwolnione ze względów zdrowotnych – wyjaśniła rzecznik WSA.

Podała, że w związku z tym, że podstawa prawna o zmianie statutu w tym zakresie istniała, to organ tym samym podejmując tę uchwałę, prawa nie naruszył.

– Oznacza to, że organ prowadzący żłobek w trosce o zdrowie innych dzieci ma prawo żądać od wszystkich dzieci, żeby rodzice takie oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia złożyli – wskazała.

– Intencją radnych Olsztyna przy uchwalaniu tego prawa było promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa i troska o bezpieczeństwo dzieci. Nieszczepione dzieci w odczuciu radnych mogą stanowić zagrożenia dla siebie samych, jak i dla dzieci ze słabszą odpornością. To także odpowiedź na ruchy antyszczepionkowe. Dla każdego odpowiedzialnego rodzica, który przestrzega kalendarza szczepień, ta uchwała nie jest przeszkodą – powiedział przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk.

Rozstrzygnięcie WSA w Olsztynie nie jest prawomocne. Wojewoda może zaskarżyć je do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy to aby nie zamach na wolność w wychowywaniu swoich dzieci?

Źródło: regiony.tvp.pl