Europa Wiadomości

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie Białorusi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal kresy.pl Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w środę dwie rezolucje w odniesieniu do Białorusi.

Pierwsza z rezolucji zawiera sformułowanie o „pilnej potrzebie reformy wyborów na Białorusi”. Jak uznali parlamentarzyści na Białorusi zagwarantować należy bezstronność członków komisji wyborczych różnych szczebli. Według nich państwo to powinno stworzyć zunifikowany i publicznie dostępny rejestr wyborców. Według europejskich parlamentarzystów lepiej uregulowane powinno być także głosowanie przedterminowe. Za nieprzejrzysty uznano sam sposób liczenia głosów. Zgromadzenia uznało, że byłoby bardziej przejrzyste gdyby Białoruś zapewniła szerszy dostęp międzynarodowym obserwatorom, przytoczył portal Tut.by.

W tej samej rezolucji znalazł się także zapis o zbyt rygorystycznych kryteriach rejestracji kandydatów. Białoruś powinna też, według Zgromadzenia, zapewnić możliwość sprawnego sądowego zaskarżenia decyzji Centralnej Komisji Wyborczej.

Odnosząc się do apeli o jak najszybsze przeprowadzenie ponownych wyborów prezydenckich wysuwanych przez białoruską opozycję, organ Rady Europy uznał, że mogą być one przeprowadzone na bazie obecny uregulowań tylko jeśli „niezależna i bezstronna CKW [Centralna Komisja Wyborcza] zdoła, poprzez regulacje, decyzje, zarządzenia lub instrukcje, wdrożyć jak najwięcej powyższych wymagań, a obserwatorzy lokalni i międzynarodowi będą mogli obserwować cały proces wyborczy”.

W środę Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło jeszcze jedną rezolucję w sprawie Białorusi z konstatacją, iż „naruszenia praw człowieka na Białorusi wymagają międzynarodowego postępowania”. Deputowani uznali, że trzeba je przeprowadzić, gdyż „pokojowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku zostały brutalnie stłumione przez reżim Aleksandra Łukaszenki, a wielu protestujących było aresztowanych i torturowanych”.

W drugiej rezolucji wezwano władze Białorusi do wstrzymania represji, „dialogu” ze społeczeństwem oraz przeprowadzenia demokratycznych wyborów. Elementem wstrzymania represji powinno być uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Figurantami postępowań karnych powinni natomiast ci, którzy realizowali prześladowania polityczne i tortury.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!