Wiadomości

Żegnamy byłego prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W środę 1 sierpnia zmarł w wieku 82 lat Stanisław Kondziołka. Był przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w latach 1973-1987.

Kierował też Miejscowym Kołem PZKO w Karwinie-Frysztacie, gdzie mieszkał, śpiewał w chórze męskim Hejnał-Echo. Przez 17 lat był też dziennikarzem, redaktorem naczelnym „Głosu Ludu” (w latach 1969–1986).

– Pamiętam go jeszcze z czasów szkolnych, w szkole podstawowej w Karwinie na Henryku uczył mnie wychowania fizycznego. Później dołączyłem do redakcji jako jego podwładny i bardzo dobrze wspominam naszą współpracę. – wspomina Henryk Kiedroń, następca Stanisława Kondziołki na stanowisku redaktora naczelnego „Głosu Ludu”. – Przekazał mi redakcję w dobrym stanie, ze zgranym zespołem. Chcieliśmy go w ostatnim czasie odwiedzić z przyjaciółmi, niestety już nie zdążyliśmy.

Pogrzeb Stanisława Kondziołki odbędzie się we wtorek 7 sierpnia o godz. 14.30 w kościele parafialnym w Karwinie.

Na zdjęciu z archiwum redakcyjnego Stanisław Kondziołka wraz w dawną redaktor „Zwrotu” Haliną Kowalczyk na jubileuszu 35-lecia naszego miesięcznika.

/zwrot.pl, glos.live/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!