Wiadomości

Zdawalność na podobnym poziomie co w poprzednich latach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z kolei 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Podała je Centralna Komisja Egzaminacyjna w trakcie konferencji z udziałem ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 70,5 proc., a prawo do poprawki ma 19,7 proc.

Tegoroczni maturzyści, którzy zdali wszystkie obowiązkowe egzaminy, otrzymają w czwartek świadectwa maturalne. Wszyscy przystępujący w tym roku do egzaminów maturalnych mogli sprawdzić wcześniej swoje indywidualne wyniki za pomocą systemów informatycznych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, w specjalnym komunikacie opublikowanym w tym tygodniu, absolwenci, którzy zdali egzamin otrzymają w czwartek świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem). Ci, którzy podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach, otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości. Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu, otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.

Maturzyści od godzin rannych będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wejście do serwisu maturzysta uzyskuje poprzez stronę internetową macierzystej OKE.

Logowanie do każdego z nich odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali od dyrektora szkoły, do której uczęszczali.

„Wyniki będą udostępniane w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8.00 a 10.00” – poinformował dyrektor CKE w komunikacie.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!