Europa Polska Wiadomości

Zdaniem Rosjan Polska zawdzięcza swą niepodległość… Związkowi Radzieckiemu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rządowa agencja RIA Novosti informuje, że rosyjskie ministerstwo obrony „ujawniło szereg dokumentów na temat pomocy, jakiej udzielił Polsce ZSRS w 1945 roku”. Chodzi o „dziesiątki tysięcy ton pomocy humanitarnej i sprzętu”.

Według dokumentów rosyjskiego MON, od marca do listopada 1945 roku, komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej otrzymał ze środków Armii Czerwonej i rządu sowieckiego żywność wartą 15 miliardów rubli – według ówczesnych cen. Armia Czerwona miała też odbudowywać polskie drogi i mosty „zburzone przez nazistów”. W dokumentach jest też mowa o zaopatrywaniu ludowego wojska polskiego przez sowieckie władze (to akurat nie powinno dziwić – armia Berlinga została przecież sformowana w ZSRS i podlegała Stalinowi). Ani słowa o tym, że przy okazji, wspierając marionetkowy rząd i wojsko, podległe sowieckiemu dowództwu, Sowieci prowadzili w Polsce grabieżczą politykę.

RIA Novosti cytuje też obszerną wypowiedź politologa Władimira Olenczenki z Rosyjskiej Akademii Nauk, jakiej udzielił Radiu Sputnik: – Głównym tematem, podstawą polskiej rusofobii jest przekonanie, że Rosja była przeciwnikiem niepodległości Polski, i jakoby wykorzystywała swój wpływ na świecie po to, aby narzucić Polsce swoją władzę. To jedna z tez polskiej propagandy. Teza zmyślona, sztuczna – twierdzi Olenczenko – Ujawnianie dokumentów o tym, co działo się w czasie II wojny światowej powinno pomóc polskiemu społeczeństwu zrozumieć, co tak naprawdę się działo i kto pomagał Polsce walczyć o niepodległość.

Według Olenczenki Związek Sowiecki aktywnie pomagał Polsce w walce o niepodległość. „Pomagał materialnie i fizycznie”. Utrzymywał też… polskich uchodźców wojennych. Ani słowa o zsyłkach i przymusowych przesiedleniach. „Po wojnie, kiedy zakończyły się działania wojenne na terytorium Polski, bardzo dużo zrobiono jeśli chodzi o pomoc finansową i organizacyjną” – mówi dalej Olenczenko.

– „Dlatego ja uważam, ze ujawnione dokumenty jednoznacznie pokazują, że bez pomocy ze strony Związku Sowieckiego Polska dłużej walczyłaby o swoją niepodległość, a być może, i nie byłaby w stanie tej niepodległości wywalczyć” – konkluduje rosyjski politolog. Pomija przy tym fakt, że Armia Czerwona, pokonując Niemców, nie przyniosła Polsce niepodległości. Tego faktu jednak obecna rosyjska polityka historyczna nie uznaje w ogóle. „Bohaterska Armia Czerwona” w optyce Kremla zapisała się w historii wyłącznie pozytywnie, jako armia, która pokonała faszyzm.

Źródło: dorzeczy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!