Wiadomości

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” – pierwsze święto Terytorialsów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Wojska Obrony Terytorialnej to formacja najbliższa narodowi i społeczeństwu, nawiązująca do tradycji Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

27 września br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się po raz pierwszy centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Data obchodów święta WOT, która została ustanowiona decyzją ministra obrony narodowej nawiązuje do powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz podkreśla historyczną tożsamość współczesnych żołnierzy.

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył podczas święta WOT, że jest to najmłodsza formacja wojskowa, która jest bardzo bliska narodowi i społeczeństwu. Podkreślił, że WOT nawiązuje do tradycji Armii Krajowej oraz tradycji Żołnierzy Niezłomnych.

– To właśnie przykład takiej postawy w czasie II wojny światowej i później, po formalnym jej zakończeniu stanowi wzór do naśladowania dla żołnierzy WOT, buduje etos służby WOT – ocenił szef MON.

Minister przypominał, że 21 miesięcy temu rozpoczął się proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. – Dziś powstaje 13 brygad, jeszcze 4 będą tworzone, a więc w sumie będziemy mieć 17 brygad WOT – dodał.

– Priorytetem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczeństwo, dlatego realizujemy zadania związane z zapewnieniem zdolności obronnych Polsce, z rozbudową zdolności obronnych naszej ojczyny – zaznaczył minister.

Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom WOT za służbę i patriotyzm, a także ich rodzinom, za udzielane wsparcie.

Podczas uroczystej zbiórki, w której uczestniczył także Mateusz Morawiecki, premier RP dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i Komendant Straży Granicznej, podpisali porozumienie o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Dokument ten powstał w wyniku wspólnej inicjatywy obu formacji, a realizacja jego zapisów ma doprowadzić do zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

Jednym z punktów uroczystej zbiórki było także odczytanie decyzji ministra obrony narodowej o nadaniu oznaki rozpoznawczej Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ceremonia przed Grobem Nieznanego Żołnierza była także okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom, którzy wykazali się inicjatywą, odwagą i poświęceniem, kiedy pośpieszyli z pomocą potrzebującym. Na zakończenie ceremonii Mariusz Błaszczak złożył wiązankę kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Uroczystościom na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego towarzyszyła prezentacja uzbrojenia, wyposażenia i sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Po raz pierwszy w stolicy zostały zaprezentowane elementy modułu zadaniowego WOT na wypadek wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych.

Po zakończeniu obchodów święta WOT minister obrony narodowej i premier RP złożyli kwiaty przed Pomnikiem smoleńskim zlokalizowanym na placu Piłsudskiego.

***

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku, to jest zaledwie 21 miesięcy temu. Głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie takie brygady.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

***

Dziś po raz pierwszy obchodzimy święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień 27 września nie jest przypadkowy – to dzień, w którym pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym z czasów II wojny światowej. Cała symbolika Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązuje do podziemia z okresu II wojny światowej, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. Patronami brygad WOT są bohaterowie antyhitlerowskiego i antykomunistycznego ruchu oporu. Zaś wyróżnikiem Terytorialsów wśród znaków innych rodzajów naszych Sił Zbrojnych RP jest „kotwica” – Znak Polski Walczącej.

/mon.gov.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!