Wiadomości

Zatwierdzono umowę na dostawę dla Wojska Polskiego stacji radiolokacyjnych BYSTRA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wojsko Polskie otrzyma stacje radiolokacyjne BYSTRA na potrzeby zestawów PILICA+.

Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+, jest dostawa 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) BYSTRA. – Pilica+ będzie służyła osłonie Patriotów. Co do zasady zawsze, jeżeli jest to możliwe, nasze zamówienia lokujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym – powiedział po zatwierdzeniu umowy wicepremier Błaszczak.

Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie PILICA+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów WISŁA.

– Dziękuję za to wszystko co składa się na zatwierdzony dziś kontrakt. Pilica + stanowi mocny punkt na mapie naszych możliwości – stwierdził Mariusz Błaszczak. – Mechanizm dotyczący produkcji stacji jest już sformowany. Mamy dostawę pierwszych egzemplarzy w tym roku. Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego – dodał szef resortu obrony.

– Budujemy zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe Wojska Polskiego, wzmacniamy je. Takie zdolności już oczywiście są, ale wzmacniamy je kolejnymi warstwami. System Pilica+, w którego skład wejdą stacje radiolokacyjne, jest polskim projektem – mówił Błaszczak. – Zaczynając od warstwy najniższej, gdzie wykorzystujemy polskie Pioruny, poprzez strefę wyższą, gdzie mamy konstrukcje powstałe we współpracy z Wielką Brytanią. Na podstawie brytyjskiego wzoru stworzyliśmy polski system Narew. No i wyższa warstwa, system Patriot – tłumaczył.

ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLAUNCHER z rakietami CAMM, radary BYSTRA oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA przeznaczona jest do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. Stacja może pracować w kilku trybach pracy dostosowanych do realizowanego zadania bojowego. W każdym z trybów przeszukiwanie dookólne realizowane jest poprzez obrót anteny i skanowanie przestrzeni charakterystyką nadawczo-odbiorczą formowaną programowo. Zasięg instrumentalny ZDPSR BYSTRA wynosi 80 km.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!