Wiadomości

Zatrzymano funkcjonariuszy, którzy mieli handlować tajnymi informacjami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy Policji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Śledztwo prowadzone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy dokonanego od czerwca 2017 r. do marca 2018 r. w Łodzi, przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę interesu prywatnego.

W toku postępowania prokurator ustalił, że jeden z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi utrzymywał bliskie relacje z osobą wielokrotnie karaną, na prośbę której dokonał nieuprawnionych, nie mających związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi sprawdzeń w dostępnych dla funkcjonariuszy Policji bazach danych. Sprawdzeń dokonywał w zamian za obietnicę osiągnięcia korzyści majątkowych ze wspólnie prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Po dokonaniu sprawdzeń funkcjonariusz przekazywał dane osobie nieuprawnionej.

W toku postępowania prokurator wytypował również szereg innych sprawdzeń, nie mających związku z wykonywanymi przez policjanta czynnościami służbowymi, które jak wynika z ustaleń śledztwa, również dokonywane były na prośbę innych, nieuprawnionych osób.

Z ustaleń śledztwa wynika, że niektóre ze sprawdzeń funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dokonywał za pośrednictwem swojego brata – funkcjonariusza łódzkiego Komisariatu Policji.

Na polecenie prokuratora zatrzymano cztery osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy Policji oraz dwie osoby, które zlecały dokonywanie nieuprawnionych sprawdzeń w dostępnych dla funkcjonariuszy Policji bazach danych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym funkcjonariuszom zarzuty popełnienia przestępstw m.in. przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 228 par. 3 kk oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem czynności służbowych kwalifikowane z art. 231 par. 1 kk w zb. z art. 266 par. 2 kk.

Kolejnych dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty udzielenia obietnicy korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku wobec dwóch osób: funkcjonariusza Policji oraz osoby wielokrotnie karanej, która zlecała dokonywanie nieuprawnionych sprawdzeń, w zamian za obietnicę zysków ze wspólnych przedsięwzięć biznesowych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy

Wobec drugiego funkcjonariusza Policji z uwagi na charakter zarzucanych mu przestępstw w postaci rażącego naruszenia obowiązków służbowych policjanta, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza Policji, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu. Wobec drugiej z osób, która zlecała dokonywanie nieuprawnionych sprawdzeń, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!