Wiadomości

Zatrzymania i zarzuty w związku z tzw. zmową przetargową

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sześć osób zatrzymanych przez CBA, w związku z możliwymi nieprawidłowościami przy przetargach organizowanych w Oddziałach Regionalnych Agencji Mienia Wojskowego w całym kraju. Siódma osoba otrzymała wezwanie do stawienia się w prokuraturze. Wszyscy usłyszeli zarzuty tzw. zmowy przetargowej. Funkcjonariusze przewidują dalszy rozwój tej sprawy.

Sześciu przedsiębiorców zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBA w związku z nowym śledztwem prowadzonym przez poznańską Delegaturę CBA pod nadzorem Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Czynności przeprowadzono w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim oraz śląskim. Dodatkowo jedna osoba otrzymała wezwanie do stawienia się w prokuraturze.

Wszystkim osobom przedstawiono zarzuty tzw. zmowy przetargowej. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczy tzw. zmowy przetargowej w związku z publicznymi przetargami na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych oraz odpadów organizowanych przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego. Śledztwo ma zasięg ogólnokrajowy. Na trop procederu wpadli agenci CBA oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

W toku prowadzonych czynności ujawniono szereg nieprawidłowości związanych z wpływaniem na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że kilku przedsiębiorców działających w branży obrotu złomem oraz odpadami wchodziło w tzw. zmowy przetargowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Przestępcze działanie dotyczyło przetargów organizowanych w formie licytacji na sprzedaż mienia, organizowanych przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego. Miało to na celu zakup mienia po minimalnych cenach wywoławczych, a następnie dalszą odsprzedaż z zyskiem. Zatrzymani działali tym samym na szkodę innych osób oraz Skarbu Państwa. Szacunkowa wartość dotychczas zweryfikowanych w trakcie postępowania przetargów wynosi ponad pół miliona złotych.

W toku czynności zatrzymania podejrzanych, funkcjonariusze CBA, przeszukując miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zabezpieczyli dokumentację istotną dla prowadzonego postępowania, elektroniczne nośniki danych oraz mienie o łącznej wartości powyżej 100 tysięcy złotych, 2,8 tysiąca euro oraz 12 tysięcy dolarów. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!