Wiadomości

Zarzuty za powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i spółkach handlowych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali łącznie 10 osób w śledztwie dotyczącym przestępstw o charakterze korupcyjnym w tym płatnej protekcji. W trakcie czynności funkcjonariusze przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań na terenie całego kraju w wyniku czego ujawniono i zabezpieczono obszerny materiał dowodowy potwierdzający podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych.

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie powoływania się od marca 2015 roku do listopada 2021 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski na wpływy w organach władzy państwowej, instytucjach państwowych, samorządowych, jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. Z ustaleń postępowania wynika, że Tomasz J. wywoływał przekonanie o istnieniu takich wpływów, w celu pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za korzyści majątkowe i osobiste lub obietnice ich wręczenia.

Czynności podjęte przez prokuratora oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozwoliły na ustalenie mechanizmu przestępstw, polegających na powoływaniu się przez Tomasza J. na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych w zamian za korzyści majątkowe bądź ich obietnice, tj. m.in. w Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Finansów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i pozostałych agencjach rządowych dysponujących środkami publicznymi, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższej Izbie Kontroli, w Krajowej Administracji Skarbowej, w służbach specjalnych oraz we władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa i innych podmiotach gospodarczych realizujących inwestycje o strategicznych znaczeniu.

Proceder został zorganizowany przez Tomasza J., który na przestrzeni ostatnich lat powoływał się na wpływy w zamian za przyjęte lub obiecane korzyści majątkowe w wysokości od 20.000 zł do 600.000 zł. Tomasz J. podejmował się załatwiania spraw o charakterze urzędowym i gospodarczym. Ustalono również, że osoby przekazujące mu korzyści lub obietnice ich wręczenia, oczekiwały nielegalnego wpływu na bieg postępowań administracyjnych oraz zawarcia korzystnych dla nich umów handlowych.

Aktualnie w śledztwie prokurator kontynuuje gromadzenie materiału dowodowego zmierzając do udokumentowania wszystkich zdarzeń korupcyjnych. Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw czynnej i biernej płatnej protekcji, prania brudnych pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zastosował wobec Tomasza J. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych 9 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się z uczestnikami postępowania, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

/Dział Prasowy Prokuratury Krajowej/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!