Wiadomości

Zarzuty dla rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuty usłyszeli rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Marek Z. i prezes spółki Data Techno Park (która powstała z udziałem UM) Marek G.

Wobec obu mężczyzn w śledztwie katowickiej delegatury ABW pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zastosowano poręczenia majątkowe 100 tys. dla rektora i 50 tys. dla prezesa spółki. Prokurator zawiesił też rektora w wykonywaniu obowiązków.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził, że do postawienia zarzutów mężczyznom doszło 12 i 13 grudnia w Katowicach.

– Pierwotnym współzałożycielem i większościowym udziałowcem spółki był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Firma uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych na budowę serwerowni danych, w której miały być przechowywane dane medyczne wszystkich Polaków – powiedział Żaryn.

– Po otrzymaniu dofinansowania i z chwilą rozpoczęcia inwestycji, rektor Marek Z. w imieniu uczelni, wspólnie z Markiem G. umorzyli większościowy pakiet udziałów Uniwersytetu w spółce – powiedział. – Na takie działania rektor nie miał wymaganej prawem zgody ministra skarbu państwa – dodał rzecznik.

Udziały w Data Techno Park objęła inna prywatna spółka, której Marek G. był również prezesem – podał Żaryn.

Rektorowi zarzucono, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia, działając w porozumieniu z Markiem G. dla osiągnięcia korzyści majątkowej – prawie 2 mln zł. Według śledczych, rektor Z. i G narazili Uczelnię i spółkę Data Techno Park na straty ponad 4,2 mln zł. Za takie czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, które budowała firma Data Techno Park jest przedsięwzięciem finansowanym w znacznej części przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Za tą inwestycją i dofinansowaniem lobbowali Michał Jaros i Jacek Protasiewicz, którzy wówczas byli powiązani z Platformą Obywatelską. Do niedawna w radzie nadzorczej spółki Data Techno Park zasiadał również Michał Kaczmarek – wieloletni dyrektor biura Protasiewicza.

W oświadczeniu rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu podkreślił, że złożył zażalenie na decyzję prokuratury o zawieszeniu go w obowiązkach rektora.

„Jednocześnie oświadczam, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmowałem na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” – napisał rektor w oświadczeniu.

Jak dodał, liczy iż „analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie”.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!