Wiadomości

Załatwiali cudzoziemcom pracę na czarno w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Aż 253 z 265 cudzoziemców, zatrudnionych przez jedną z podlaskich agencji pracy tymczasowej, pracowało nielegalnie. To wynik kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od lutego do połowy maja 2018 r. agencja wystawiła i zarejestrowała w Urzędzie Pracy 265 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na terenie centralnej i zachodniej Polski. W wyniku kontroli funkcjonariusze ustalili, że 253 obcokrajowców wykonywało pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Między innymi pracowali bez umów, a pracodawca niedopełnił obowiązków wobec Urzędu Pracy. Stwierdzono także wiele uchybień w prowadzonej przez agencję dokumentacji pracowniczej.

Przeciwko pracodawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za popełnione wykroczenia grozi mu kara grzywny w wysokości do 30 tys. zł.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!