Felietony

Wywiad z antygenderystką

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Stefan Aleksander Dziekoński: Dlaczego, według Pani, ideologia gender stanowi nadal tak silne zagrożenie?

Marta Cywińska: Moda – filozofia – ideologia – demagogia gender przewiduje długofalowe, starannie zorganizowane działania destrukcyjne. Jest pochodną formy niszczenia rodziny i Narodu. Polskiej tożsamości. Ma na celu rozbicie normalnych relacji między kobietą a mężczyzną, rozbicie relacji międzypokoleniowych. Celem gender jest likwidacja normalnej tożsamości płciowej poprzez lansowanie tożsamości zaburzonych. To kolejna pseudoideologia znana w wersji jakobińskiej oraz bolszewickiej. Jest pochodną destrukcyjnej formy ekspansji feminizmu. Ma charakter hedonistyczny – zabija miłość na rzecz pożądania, odbiera wolność, kobieta zatraca kobiecość, a mężczyzna staje się programowo słabeuszem – genderowym Piotrusiem czy nawet dewiantem, seksoholikiem czy nałogowym hazardzistą.

Stefan Aleksander Dziekoński: Jak działają genderyści?

Marta Cywińska: Dlaczego więc tylu psychologów, psychiatrów, egzorcystów ma pełne ręce roboty? Odpowiedź brzmi: gender. Bolszewikom nie udało się polskiej rodziny zniszczyć, genderyści robią wszystko, by tego dokonać. Usiłują wyprodukować modelowego pseudointelektualistę, który odrzuci naturę, powinność ,płeć, obowiązek i Boga, bo tylko wyzwolenie z ograniczeń da mu pełnię szczęścia. Czyli hedonistyczną iluzję. Fundamentem cywilizacji śmierci jest seksualizacja człowieka od najmłodszych lat. Płeć zależy wyłącznie od środowiska społecznego i kultury.

Stefan Aleksander Dziekoński: Proszę wyjaśnić, dlaczego nadal w tak zdecydowany sposób zamierza zwalczać Pani ideologię gender.

Marta Cywińska: Gender tkwi w zakłamaniu odrzucając wyniki badań naukowych pokazujące różnice w budowie mózgu kobiety i mężczyzny Wolność, miłość i sprawiedliwość są traktowane jako terminy odnoszące się do mniejszości seksualnych Istotą gender w połączeniu z feminizmem stanowi walka z kobiecością, walka z męskością. Jest to sprzeczne z naturą i dążeniami normalnych kobiet. Łączenie postulatów kobiecych z działalnością środowisk dewiantów seksualnych jest aberracją .
Kobiety zaangażowane w odbudowę mądrej, świadomej kobiecości opartej na wzorach paseistycznych kształtują wizerunek kobiety pięknej (również duchem) , znającej kulturę, tradycję oraz historię własnego narodu, spełnionej zawodowo i w powinnościach codziennych. Mają wspaniałe wzorce – wśród nich jest Danusia Siedzikówna i Stanisława Leszczyńska – akuszerka z obozu w Oświęcimiu, która odmówiła zabijania dzieci. Są świadome swojej wartości, działają również w środowiskach typowo męskich. Konsekwentnie organizują i wspierają różnego typu działania dobroczynne, edukacyjne oraz prorodzinne. Stanowią elitę elit!

Stefan Aleksander Dziekoński: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!