Wiadomości

Wystawił lipne faktury na ponad 10 mln zł, został zatrzymany przez CBA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Mężczyzna, który miał wystawić nieprawdziwe faktury na ponad 10 mln zł oraz narazić Skarb Państwa na uszczuplenie podatku o nie mniej niż 2,6 mln zł zatrzymany przez CBA. Usłyszał już zarzuty w prokuraturze. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwo w sprawie wystawiania od stycznia 2017 roku do listopada 2019 roku zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami poświadczających nieprawdę faktur VAT. W procederze brało udział szereg osób reprezentujących różne podmioty gospodarcze. W toku prowadzonych czynności podjęto ustalenia wskazujące na posługiwanie się fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w celu uniknięcia uszczuplenia należności skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że wartość wystawionych faktur przekracza kwotę 43 mln zł. Natomiast wartość uszczuplenia na podatku wynosi co najmniej 12 mln zł.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie materiałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu. Na dotychczasowym etapie śledztwa przedstawiono już zarzuty dwóm osobom biorącym udział w opisanym procederze.

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę. Mężczyzna reprezentujący podmiot gospodarczy z terenu województwa wielkopolskiego wystawiał faktury VAT, na rzekome usługi i dostawy towarów, które następnie wykorzystywał w ramach swojej działalności gospodarczej oraz sprzedawał właścicielom innych podmiotów gospodarczych, którzy na ich podstawie wykazywali fikcyjne koszty i dokonywali uszczupleń należności w podatku od towarów i usług VAT. Dowody zgromadzone w śledztwie świadczą o wystawieniu poświadczających nieprawdę faktur VAT na kwotę co najmniej 10 mln zł oraz narażeniu Skarb Państwa na uszczuplenie podatku o nie mniej niż 2,6 mln zł.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Sąd przychylając się do wniosku prokuratury aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!