Wiadomości

Wyprawka i zabawka dla polskiego orlęcia w Kazachstanie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Harmonogram spotkania 8 lutego 2020 roku w Częstochowie

Godzina 9.30 – Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze (Mszę Świętą odprawi bp. Marian Buczek).W intencji: zamordowanych, zesłanych Polaków zamieszkujących wschodnie województwa II RP w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Dalsza cześć spotkania odbywa się w restauracji Cosmo (Aleja Armii Krajowej 68).

11.00 – Rozpoczęcie spotkania (Przywitanie gości, zaprezentowanie prelegentów);

11.15 – 11.35 bp. Marian Buczek (Charków-Zaporoże) Arcybiskup Eugeniusz Baziak i Sługa Boży biskup Adolf Szelążek – zapomniani wielcy pasterze Kościoła Katolickiego.

11.35 – 11.50 mgr Jakub Bieszczad SCJ (PUG w Rzymie) „Dolina Strwiąża prowadzi do Rzymu” Nowicjat Księży Sercanów w Felsztynie k.Sambora (1937-1939) i emigracja wysiedlonych zeń zakonników w zawierusze wojennej.

11.50 – 12.05 Mateusz Kotas (Dyrektor Prywatnego Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego w Jelczu-Laskowicach) Działalność Narodowej Organizacji Wojskowej we Lwowie – zarys środowiska i działalności.

12.05 – 12.20 dr Lucyna Kulińska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) Solidarność i pomoc dla polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa.

12.20 -12.35 prof. nadzw. dr. hab. UWR Bogusław Paź (Uniwersytet Wrocławski) Losy polskich mieszkanców południowo-wschodniej Polski po układzie Ribbentrop – Mołotow. Analiza przypadku polskich zesłańców do Mołdawii.

12.35-12.50 Prof KUL dr. hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Duszpasterze okupowanego Lwowa.

12.50 – 13.15 Prezentacja wideoprezentacji świadectw Polaków z Kresów II RP.

13.15 – 13.45 Dyskucja i podsumowanie konferencji.

13.45 – 15.00 Przerwa

15.00– Początek gali podsumowującej akcję Wyprawka i zabawka dla polskiego orlęcia w Kazachstanie.

  • Prezentacja świadectwa honorowego patrona akcji ppłk. Antoniego Łapińskiego – ofiary zsyłki do Kazachstanu, żołnierza II Korpusu.
  • Joanna Wilk Prezes Fundacji Dla Rodaka słowo wstępne o akcji – informacje ile udało się zebrać; Włodzimierz Osadczy: słowo od prezesa IPDK.
  • słowo od posła Grzegorza Brauna
  • wręczenie dyplomów za pomoc w akcji.

16.45 – 17.15 Przerwa

17.15 – 19.00 Koncert patriotyczny: Stopa, Evtis.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!