Felietony

Wypisy istotnych fragmentów Koranu oraz stosowne do nich komentarze

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Koran

Czyli w co muzułmanie muszą wierzyć na temat kobiet, wojny, raju, Chrystusa i chrześcijan jako absolutne, na wieczność nienaruszalne objawienie, wolę i prawo Allaha, któremu muszą być podporządkowani kafirzy, a zatem my wszyscy.

1. Kobiety

Sura II/223:
„Wasze kobiety są dla was polem uprawnym.
Przychodźcie więc na wasze pole,
Jak chcecie,
I czyńcie pierwej coś dobrego dla siebie.”

Sura II/228:
„Mężczyźni mają nad nimi wyższość.”

Sura II/282:
„Żądajcie świadectwa dwóch świadków
Spośród waszych mężczyzn!
A jeśli nie będzie dwóch mężczyzn,
To jeden mężczyzna i dwie kobiety
Mogą być świadkami, na których się zgodzicie;”

Sura IV/3:
„Żeńcie się zatem z kobietami,
Które są dla was przyjemne,
– z dwoma, trzema lub czterema. (…) albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice.”1 (Por. SIV/24.25; SXXIII,6; SXXIV,31; SXXXIII,52.)

Sura IV/34:
„Mężczyźni stoją nad kobietami
Ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, (…).
I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie,
Pozostawiajcie je w łożach i bijcie je.”

Sura XXIV/33:
„I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji
– jeśli one chcą żyć w czystości
– w poszukiwaniu przypadkowych korzyści w życiu na tym świecie.
A jeśli kto je zmusi…
– to przecież Bóg, ze względu na ich zmuszanie,
Będzie Przebaczający, Litościwy!”

Sura IV/176 (dziedziczenie):
„Mężczyźnie przypada udział dwóch kobiet.”

Sura XXXIII/50:
„O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana,
I niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz,
I córki twojego stryja,
I córki twoich ciotek ze strony ojca,
I córki twojego wuja ze strony matki,
I córki twoich ciotek ze strony matki,
Które wywędrowały razem z tobą;
I kobietę wierzącą,
Jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi,
I ile Prorok zechce ją pojąć za żonę.
I to jest dozwolone tylko dla ciebie
Z wyłączeniem innych wiernych.
My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany.
Bóg jest Przebaczający, Litościwy!2

Sura XXXIII/51:
„Możesz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem możesz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych.
I nie popełnisz żadnego przewinienia.
To jest najwłaściwsze, co możesz uczynić,
Aby uradować ich oczy (…)”.

Sura XXXIII/52:
„Ponadto nie wolno już tobie brać innych kobiet ani też zamieniać je na żony, chociażby zachwycała cię ich piękność, oprócz tych, które posiadła twoja prawica.”

Sura LXX/29n:
Ci, „którzy zachowują czystość i żyją tylko z żonami i niewolnicami – wtedy oni nie są ganieni.”

2. Wojna – Dżihad

Sura II/191
„I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie,
I wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili!”

Sura II/216:
„Przepisana jest wam walka.”

Sura III/4:
„Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga
– czeka kara straszna!
Bóg jest potężny, włada zemstą!”

Sura IV/89:
„A jeśli się odwrócą, to chwytajcie ich i zabijajcie ich,
Gdziekolwiek ich znajdziecie!”

Sura IV/91:
„Chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy na nimi władzę jawną!”

Sura IV/95:
„Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień.
Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie,
Nagrodą ogromną – zbliżając ich o wiele stopni do Siebie przebaczenie i miłosierdzie.”3

Sura V/33:
„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianlegle, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie.”4

Sura V/86:
„A ci, którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki,
Będą mieszkańcami ognia piekielnego.”

Sura VIII/12:
„Ja wrzucę strach w serca niewiernych.
Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!
Dlatego, że oni oddzielili się od Boga i jego Posłańca.
A kto oddziela się od Boga i Jego Posłańca …
Zaprawdę, Bóg jest straszny w karaniu!

Sura VIII/17:
„To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał.
To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił.”

Sura VIII/32:
„Zaprawdę, najgorszymi ze zwierząt w oczach Boga są głusi i niemi, którzy wcale nie rozumieją.”

Sura VIII/30:
„Jeśli zatem oni spiskują, to i Bóg przygotowuje podstęp.
A Bóg jest najlepszy w swoim podstępie.”

Sura VIII/39:
„Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga.”

Sura VIII/41:
„Cokolwiek weźmiecie w postaci łupów,
To piąta część należy do Boga i Jego Posłańca,
Do jego krewnych i sierót, do ubogich i do podróżnego.”
Sura VIII/55:
„Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę.”

Sura VIII/67”
„Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców,
Dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi.”5

Sura VIII/219:
„Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi.”

Sura IX/5 – Sura Miecza
„A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki.”6

Sura IX/13:
„Czyż nie będziecie zwalczać ludzi, którzy złamali swoje przysięgi i którzy usiłowali wypędzić Posłańca?”

Sura IX/20:
„Ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga.”

Sura IX/29:
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą (…)
Dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.”

Sura IX/41:
„Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!”

Sura IX/86:
„Wierzcie w Boga i walczcie razem z Jego Posłańcem!”

Sura IX/88:
„Lecz Posłaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z nim, zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi!”

Sura IX/101:
„Wśród Beduinów, którzy znajdują się wokół was, są obłudnicy;
I wśród mieszkańców Medyny są uporczywie trzymający się obłudy.
Ty ich nie znasz, My ich znamy. My ich ukarzemy dwukrotnie, potem oni zostaną poddani karze ogromnej!”

Sura IX/111:
„Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego
Prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie.”

Sura IX/123:
„Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was.
Niech się spotkają z waszą surowością. I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi!”

Sura XI/38:
„Jeśli wyśmiewacie się z nas, to bądźcie pewni, że my będziemy się z was wyśmiewać, tak jak wy się z nas wyśmiewacie. Niebawem się dowiecie, kogo spotka kara poniżająca i na kogo spadnie kara nieustająca.”

Sura XXII/19:
„Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia;
a głowy ich polewane będą wrzącą wodą,
która roztopi ich wnętrzności i skórę.
Dla nich będę żelazne rózgi z hakami.
Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd, udręczeni cierpieniem,
będą tam zawracani: Zakosztujcie kary ognia palącego!”

Sura XXXIII/26-27
„I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali,
I rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli. I on dał wam w dziedzictwo ich ziemię, ich domostwa i ich bogactwa, oraz ziemię, której nie deptały wasze stopy.”7

Sura XXXIII/61:
„Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości.”

Sura XLVII/4:
„Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. (…) A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.”8

Sura XLVIII/12:
„Będą mówili ci, którzy pozostali w tyle: – kiedy wyruszycie po łupy, aby je zabrać – „Pozwólcie nam pójść za wami!” Oni pragną zmienić słowa Boga. Powiedz: „Wy nie pójdziecie za nami. Tak powiedział przedtem Bóg!”

Sura XLVIII/18:
„Spodobali się Bogu wierni, kiedy złożyli tobie przysięgę na wierność pod drzewem. On poznał, co było w ich sercach, i zesłał na nich spokój bezpieczeństwa, i dał im w nagrodę bliskie zwycięstwo i mnóstwo łupów, które mieli zabrać.
Bóg jest potężny, mądry! Bóg obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”

3. Niebo – raj

Wieczną nagrodą za dżihad i za wojnę, czyli za realizację powyższych wskazań – za rabowanie, gwałcenie i mordowanie w imię Allaha 9, jest raj utożsamiony z życiem w wiecznym haremie

Sura XXXVIII/49-54:
„To jest napomnienie. I, zaprawdę, bogobojnych czeka
piękna przystań: Ogrody Edenu z otwartymi dla nich bramami.
Leżąc tam wygodnie, proszą oni o owoce obfite i napój.
I będą mieli dziewczęta o skromnym spojrzeniu, jednakowego wieku.
To właśnie zostało im obiecane na Dzień rozrachunku.
Oto Nasze zaopatrzenie – będzie ono niewyczerpane.”

Sura XLVII/4-6:
„A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga,
to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.
On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha,
i wprowadzi ich do Ogrodu, który im dał poznać.”

Sura LII/19n.22-24:
„Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście, wypoczywając wyciągnięci na łożach,
ustawionych rzędami!
My damy im za żony hurysy o wielkich oczach. (…)
I My zaopatrzymy ich w owoce i mięso takie, jak oni zapragną.
Będą oni sobie tam podawać jedni drugim puchary;
nie będzie tam ani pustej gadaniny, ani podniecenia do grzechu.
I będą krążyć pośród nich młodzieńcy,
będący na ich usługach, podobni do ukrytych pereł.”

Sura LV/56:
„Będą tam dziewice o skromnym spojrzeniu,
których nie dotknął przed nimi ani żaden człowiek, ani dżin.”

Sura LVI/22-24.35-38:
„Będą tam hurysy o wielkich oczach, podobne do perły ukrytej w nagrodę za to, co czynili. (…)
Zaprawdę, stworzyliśmy je w sposób doskonały i uczyniliśmy je dziewicami, kochającymi, jednakowego wieku dla tych po prawicy.”

Sura LXXVI/19:
„I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni;
kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perły.”

4. Chrystus

Sura IV/156-159:
Niewierni „powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną, i za to, że powiedzieli: ‘zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga’ – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali,
Tylko im się tak zdawało; (…)
Oni Go nie zabili z pewnością. (…)
A w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem.”10

Sura IV/171:
„Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga;
i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem,
pochodzącym od Niego.
Wierzcie więc Bogu i Jego posłańcom i nie mówcie: „Trzy!”
Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was!
Bóg-Allah – to tylko jeden Bóg!
On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!”

Sura V/17:
„Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
‘Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii.’”11

Sura V/72n:
„Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy,
temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu!
Jego miejscem schronienia będzie ogień. (…)
Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli:
‘Zaprawdę, Bóg – to trzeci z trzech!’
A nie ma przecież żadnego boga, jak tylko jeden Bóg!
A jeśli oni nie zaniechają tego, co mówią, to tych, którzy nie uwierzyli, dotknie kara bolesna.”12

Sura VI/101:
„Stwórca niebios i ziemi! Jakże on mógłby mieć syna – przecież On nie miał wcale towarzyszki?!
On stworzył każdą rzecz i On o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!”

Sura XVII/111:
I powiedz: “Chwała niech będzie Bogu,
który nie wziął sobie żadnego syna,
który nie ma żadnego współtowarzysza w królestwie,
który nie ma żadnego opiekuna przeciw poniżeniu! ”

Sura XIX/366:
“O Mario! Uczyniłaś rzecz niesłychaną!
O siostro Aarona!
Twój ojciec nie był złym człowiekiem
i matka twoja nie była występna.”13

Sura XIX/34n:
„To jest Jezus, syn Marii, słowo Prawdy, w którą powątpiewają.
Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna.”

Sura XXIII/91:
„Bóg nie wziął Sobie żadnego syna i nie było z Nim żadnego boga.
Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył,
i jeden z nich wyniósłby się ponad innych.”

Chrześcijanie

Sura IV/10:
„Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia!

Sura IV/101.102.103:
„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym.
Zaprawdę Bóg przygotował dla niewiernych karę poniżającą!
I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi!”

Sura V/51:
„O wy, którzy wierzycie!
Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich.” (Por. SIII/28; SV/57.)

Sura V/86:
„A ci, którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki,
Będą mieszkańcami ognia piekielnego.”

Sura IX/29n:
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni,
Którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec,
i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką
i nie zostaną upokorzeni.”

Żydzi powiedzieli: ‘Uzajr (Ezdrasz) jest synem Boga.’
A chrześcijanie powiedzieli: ‘Mesjasz jest synem Boga.’
Takie są słowa wypowiedziane ich ustami.
Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli.
Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!”

Sura IX/73:
„O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne do miejsce przybycia!”

Sura XLVII/12:
„A Ci, którzy nie uwierzyli,
Będą używali i będą jedli jak zwierzęta,
I ogień będzie ich miejscem przebywania.”

Sura XXXIX/28:
„To jest Koran arabski,
nie posiadający żadnej zawiłości.”14

Dalsza lektura o istocie islamu
– bardzo godna polecenia
(każda książeczka na około dwie godziny czytania):

Bill Warner, Koran w dwie godziny, Kraków 2016.
Bill Warner, Sira. Życie Mahometa, Kraków 2016.
Bill Warner, Hadisy. Sunna Mahometa, Brno 2016.
Bill Warner, Szariat dla niemuzułmanów, Brno 2016.

Zredagował Mateusz Barecki
Kraków, 14.04.2018

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!