Wiadomości

Wynalazki wojskowe w Salonie Przemysłu Obronnego

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Antydron zakłócający działanie bezprawnie używanych platform latających, jeżdżących lub pływających oraz bezzałogowy śmigłowiec WABIK do misji poszukiwawczych i ratowniczych – to niektóre z wynalazków prezentowanych przez Wojskową Akademię Techniczną podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wystawa najnowszych osiągnięć przemysłu zbrojeniowego z całego świata trwa od 8 do 10 września.

Jak informuje rzeczniczka prasowa WAT Ewa Jankiewicz, o nagrodę targów – DEFENDER ubiegać się w tym roku będą cztery wynalazki lub technologie z WAT. Pierwszym z nich jest bezpieczny system komunikacji multimedialnej. Wynalazek Wydziału Elektroniki można będzie zastosować zarówno w istniejących, jak i przyszłościowych systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, które wykorzystują standardowe interfejsy międzysystemowe. Jest to propozycja naukowców nie tylko dla organów kierowania bezpieczeństwem narodowym, ale też dla systemów komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych Polski. Minimalnym wymaganiem jest tu dostęp do internetu.

Drugi wynalazek to bezzałogowy statek powietrzny o nazwie WABIK. Śmigłowiec WABIK został opracowany na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Waży 12 kg i można w nim zamontować wiele urządzeń pomiarowych i obserwacyjnych. Statek powietrzny można będzie wykorzystać w misjach poszukiwawczo-ratowniczych, przy patrolowaniu kompleksów leśnych oraz prowadzeniu rozpoznania w czasie pożarów. Śmigłowiec może monitorować obszar kilkudziesięciu hektarów, dostarczając obraz wideo w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, przesyłany w czasie rzeczywistym.

Trzecia konstrukcja – Antydron – ma za zadanie zwalczać zagrożenia powstałe w wyniku bezprawnego i celowego użycia latających lub pływających platform mobilnych. Wieloczujnikowy system analizuje dane z podsystemu czujników akustycznych, radaru podczerwieni, nasłuchu radiowego, nasłuchu czujników podwodnych, zestawu czujników kamer termowizyjnych i z zakresu promieniowania widzialnego. Potrafi zakłócać transmisję danych w szerokim zakresie radiowym i uniemożliwiać działanie czujników pozycjonowania wykrytych platform bezzałogowych. Antydron powstał w Instytucie Optoelektroniki, WAT współpracował przy jego opracowaniu z Akademią Marynarki Wojennej, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych i spółkami specjalistycznymi.

Ostatni konkursowy system nosi nazwę “Zintegrowane wirtualne środowisko szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy z wykorzystaniem symulatorów wirtualnych i rozszerzonej rzeczywistości”. Naukowcy opracowali metodykę prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych dla Straży Granicznej. Symulator ma weryfikować trafność i poprawność decyzji podejmowanych przez kierowników. System został wdrożony na Wydziale Cybernetyki WAT (tam, gdzie powstał) oraz w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Swoje osiągnięcia podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego prezentują przedstawiciele niemal wszystkich wydziałów akademickich WAT. Większość projektów była finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wagon z obrotową platformą ładunkową to osiągnięcie naukowców z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Służy on do transportu koleją różnych pojazdów, zwłaszcza naczep samochodów ciężarowych. System ten, jak zapewniają jego twórcy, nie wymaga dużych nakładów na dostosowanie infrastruktury ramp załadowczo-wyładowczych i spełnia ograniczenia wynikające z tzw. skrajni kolejowej. Wynalazek został opatentowany, a licencja udzielona firmie komercyjnej. Obecnie we współpracy z przemysłem powstaje wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozu naczep.

Podwozie, które może poruszać się po bezdrożach i po schodach to efekt pracy naukowców z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Wielofunkcyjne hybrydowe podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego jest bazą do budowy pojazdu transportowego, patrolowego, wykrywającego skażenia lub do ewakuacji rannych. Jak oceniają konstruktorzy, samochody hybrydowe wyposażone w silniki elektryczne i spalinowe mogą być stosowane w trudnych warunkach, na jakie narażone są pojazdy wojskowe. Modułowa struktura podwozia umożliwia łatwą wymianę uszkodzonych elementów i szybkie przywrócenie pojazdu do użytku.

Polski Schron Modułowy Mahton może też służyć jako schron rodzinny dla celów obrony cywilnej, choć zasadniczo zapewnia on osłonę żołnierzy i techniki wojskowej w warunkach prowadzenia operacji obronnych. Opracowali go naukowcy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji we współpracy z firmą z Bydgoszczy. Masę i wymiary segmentów schronu dostosowano do możliwości typowych środków transportu. Schron zapewnia osłonę przed działaniem czynników rażących typu konwencjonalnego oraz przed bronią masowego rażenia.

Podczas XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbędą się także debaty, konferencje i seminaria na temat przemysłu obronnego. Targom towarzyszy Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa” oraz seminarium dotyczące współpracy brytyjsko-polskiej. Tegoroczna edycja Salonu odbywa się pod znakiem Wystawy Narodowej Wielkiej Brytanii. Partnerem strategicznym targów jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!