Wiadomości

Wykryto rekordowy przemyt papierosów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Blisko 718 tys. paczek przemycanych papierosów przechwycili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrabanda o wartości ponad 9,5 mln zł ukryta była w cysternach służących do przewozu gazu. W związku ze sprawą zatrzymano 5 obywateli Polski.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli decyzję o szczegółowym sprawdzeniu pociągu towarowego, który z Białorusi przyjechał na stację przeładunkową. Z ustaleń prowadzonych przez Straż Graniczną wynikało, że we wnętrzu trzech cystern z gazem mogą być ukryte przemycane papierosy. W związku z tym zostały one przetransportowane na teren drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy, gdzie współdziałający ze strażnikami granicznymi funkcjonariusze Służby Celnej prześwietlili je przy użyciu urządzenia skanującego. Obraz na monitorze potwierdził przypuszczenia kontrolujących. W cysternach zamiast deklarowanego w dokumentach przewozowych gazu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Oprócz gigantycznej kontrabandy wnętrze cystern wypełnione było workami z cementem oraz małymi butlami z gazem. Wszystko po to by ukryć przemycany towar.

 

Łącznie w trzech cysternach ujawniono blisko 718 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości ponad 9,5 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku szacowane są na łączną kwotę ponad 15 mln złotych.

 

W związku ze sprawą zatrzymano 5 obywateli Polski. Wobec dwóch mężczyzn (w wieku 37 i 42) podejrzanych o organizowanie tego nielegalnego procederu Sąd Rejonowy w Białymstoku po rozpatrzeniu wniosków prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.

 

/podlaski.strazgraniczna.pl/

 

straz4

 

straz3

 

straz2

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!