Polska Wiadomości

Wszechpolacy podjęli kroki prawne przeciw kodziarzowi

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej złożyli dziś w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku prywatny akt oskarżenia przeciwko Radomirowi Szumełdzie, który twierdził, że działacze Młodzieży Wszechpolskiej napadli na przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji pod Bazyliką Mariacką w Gdańsku w dniu 28 sierpnia 2016 roku. W wydanym w związku z tym oświadczeniu Wszechpolacy napisali:

 

„Grupa Komitetu Obrony Demokracji w trakcie Mszy Świętej za dusze ś.p. Danuty Siedzikówny i ś.p. Feliksa Selmanowicza stała tuż obok członków Młodzieży Wszechpolskiej przez około godzinę i ani ze strony Wszechpolaków, ani ze strony innych uczestników uroczystości, nie spotkała ich jakakolwiek agresja. Sytuacja zmieniła się w momencie pojawienia się w trakcie nabożeństwa Mateusza Kijowskiego, którego prowokacyjne zachowanie względem tłumu, a w szczególności kibiców, spotkało się z natychmiastową reakcją słowną uczestników Mszy Świętej. Pomimo że uważamy obecność członków KOD-u, a szczególnie Mateusza Kijowskiego – człowieka sympatyzującego z ludźmi, którzy Żołnierzy Wyklętych uważają za bandytów – za co najmniej niespodziewaną i niepotrzebną, to, mając na uwadze podniosłość uroczystości oraz jej masowy charakter, członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zignorowali obecność grupy KOD-u, co potwierdzi każde nagranie z tamtych zdarzeń – wszechpolaków bardzo łatwo na nich rozpoznać, gdyż z uwagi na powagę i rangę wydarzeń wszyscy ubrani byli w sposób odświętny, a w ich klapach marynarek dostrzec można było wpinki ze Szczerbcem.”

 

W oświadczeniu tym podkreślono, że po uroczystościach nie wystosowano żadnych zarzutów wobec jakiegokolwiek działacza Młodzieży Wszechpolskiej. W tej sytuacji postanowiono podjąć kroki prawne wobec Radomira Szumeldy:

 

„W związku z nieprawdziwymi informacjami, które za pomocą mediów rozprowadzał Radomir Szumełda – Przewodniczący Zarządu Regionalnego KOD, naruszając tym samym dobre imię Stowarzyszenia o prawie stuletniej tradycji, Młodzież Wszechpolska w celu ochrony swojego dobrego imienia jak i w związku z narażeniem na utratę zaufania społecznego potrzebnego dla prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia złożyła Akt Oskarżenia z oskarżenia prywatnego wobec Pana Radomira Szumełdy o czyn z art. 212 § 2 k.k tj. o przestępstwo zniesławienia. Ponadto Wydział Prawny Młodzieży Wszechpolskiej zareagował na publikacje dotyczące tych pomówień m.in portale internetowe takie jak superstacja.tv, wsensie.pl odpowiedziały na nasze apele i opublikowały sprostowania dotyczące wydarzeń” – napisano w oświadczeniu.

 

/MW.ORG.PL/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!